Tag: Krzysztof Dąbrowski

Podsumowali projekt ,,Razem Bezpieczniej”

Na przełomie listopada i grudnia, ma terenie gminy Koluszki był realizowany rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.  Miał on