NIK w urzędzie

urzad_547

W Urzędzie Miejskim w Koluszkach miała miejsce kontrola NIK. Kontrolerzy sprawdzali, czy władze gminy prawidłowo dysponują gminnym zasobem nieruchomości.

Chodzi m.in. o niewłaściwe traktowanie dzierżawców lokali komunalnych, zamianę działek wbrew interesowi gminy, a także o nierówne traktowanie mieszkańców przy wykupie mieszkań pozakładowych. Z takimi interwencjami koluszkowianie zgłaszali się do biura poselskiego posła Waldemara Budy, który złożył w tej sprawie skargę do Najwyższej Izby Kontroli.

Mieszkańcy podczas dyżurów poselskich wskazywali przykłady wydzierżawień analogicznych nieruchomości z 300-procentową różnicą w stawce czynszu. Skarżyli się, że brak szczegółowej regulacji w prawie miejscowym powoduje całkowitą dowolność w dysponowaniu wydzierżawianymi nieruchomościami przez burmistrza Koluszek.

Do biura poselskiego zgłaszali się również lokatorzy bloków przy ul. Głowackiego w Koluszkach przejętych przez gminę od koluszkowskiej odlewni. Mogą oni wykupić swoje mieszkania jedynie z 40-procentową bonifikatą, podczas gdy nabywcom innych lokali pozakładowych (m.in. przejętych od kolei) przysługiwały dużo wyższe zniżki.

Udostępnij