ALTERNATYWA DLA GMINY: „Dziękujemy za Wasze wsparcie! Wspólnie stworzyliśmy konkretny program rozwoju Gminy Koluszki” [WIDEO]

 

KWW Alternatywa dla Gminy przedstawił swoje założenia, które mają na celu nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale także dynamiczny rozwój całego regionu. 

Nasze dyskusje z mieszkańcami sprawiły, że wspólnie stworzyliśmy ambitny program. Każdy punkt został dokładnie przemyślany. Gdy inni mówią, że się nie da, my przygotowujemy się do ciężkiej pracy, by spełnić oczekiwania mieszkańców. Wiemy, że gmina potrzebuje ambitnych projektów i inwestycji, z których cieszyć się będą przyszłe pokolenia – mówi Mariusz Kotynia, lider KWW Alternatywa dla Gminy. 

Konkrety seniorów i młodzieży

Zdając sobie sprawę z rosnącej liczby osób starszych w gminie, Alternatywa dla Gminy zapowiada uruchomienie Dziennego Domu Wsparcia Seniorów. W ramach tego projektu, specjalnie wyselekcjonowany zespół będzie asystować seniorom w codziennych obowiązkach, od zakupów po załatwianie formalności. Innowacją jest zaangażowanie młodzieży w działania wspierające, za co przewidziano program stypendialny.

Kandydaci mają plan na budowę krytej pływalni, która ma nie tylko służyć rekreacji, ale i stać się miejscem nauki pływania dla uczniów koluszkowskich szkół. Ponadto, planowana jest rozbudowa infrastruktury sportowej, w tym modernizacja placów zabaw i obiektów sportowych, co wpisuje się w hasło „Wychowanie przez sport i rekreację”.

W odpowiedzi na potrzeby rodziców, KWW Alternatywa dla Gminy proponuje utworzenie Koluszkowskiego Klubu Malucha oraz organizację warsztatów i webinarów mających na celu wsparcie w rozwoju kompetencji rodzicielskich. Szczególną uwagę planuje się również poświęcić rodzinom z osobami niepełnosprawnymi.

KWW Alternatywa dla Gminy stawia na przemianę przestrzeni publicznej, planując rewitalizację centrum i tworzenie nowych parków, w tym na terenach po byłej cegielni. Znaczącym przedsięwzięciem będzie również budowa nowoczesnego, zadaszonego targowiska, które ma stać się centrum handlowym gminy.

 

W programie znalazły się również takie projekty, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez rozbudowę systemu monitoringu. 

Jak czytamy na stronie www.wyborykoluszki.pl, KWW Alternatywa dla Gminy deklaruje przejrzystość i skuteczność w realizacji programu wyborczego, zwracając uwagę na współpracę ponad podziałami i efektywne zarządzanie środkami finansowymi. Odpowiadając na wyzwania współczesności, kandydaci chcą wprowadzić gminę Koluszki na nowe tory rozwoju, z myślą o dobru wszystkich jej mieszkańców.

Wiele inwestycji jest otwieranych z wielką pompą. Później okazuje się, że tak naprawdę nie wpłynęły one na poprawę jakości życia mieszkańców. Dlatego potrzebne są odważne i ambitne projekty. Kryty Basen, Dzienny Dom Wsparcia Seniorów czy Koluszkowski Klub Malucha to inwestycje, z których na co dzień będzie korzystać wielu mieszkańców całej gminy – zauważa Mariusz Kotynia. 

Program KWW Alternatywa dla Gminy 

#1. Dzienny Dom Wsparcia Seniorów – wiemy, jak dużą liczbę stanowią osoby starsze wśród wszystkich mieszkańców Gminy Koluszki. Dlatego powołamy specjalny zespół, który będzie pomagał potrzebującym m.in. zrobić zakupy, posprzątać w mieszkaniu czy załatwić urzędowe formalności. Zaangażujemy w projekt koluszkowską młodzież – uruchomimy dla nich program stypendialny.

#2. Kryty basen i bezpłatne zajęcia dla uczniów – doprowadzimy do budowy krytej pływalni
na terenie gminy Koluszki. Zapewnimy uczniom z koluszkowskich szkół zajęcia rozwoju umiejętności pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego.

#3. Wsparcie dla rodziców – utworzymy Koluszkowski Klub Malucha z popołudniowymi zajęciami dla dzieci od 1. roku życia. Zorganizujemy warsztaty i webinary – zaoferujemy rodzicom pomoc w rozwoju rodzicielskich kompetencji. Zapewnimy wsparcie rodzinom z osobami niepełnosprawnymi.

#4. Rewitalizacja centrum i nowe parki – stworzymy upragnione przez mieszkańców centralne miejsce spotkań, kultury i rozrywki w SERCU MIASTA. Będziemy rewitalizować tereny zielone
w całej gminie, m.in. doprowadzimy do budowy parku na terenach po byłej cegielni. Przy współpracy z województwem łódzkim zadbamy o estetykę ul. Brzezińskiej. 

#5. Nowoczesne Targowisko Miejskie – doprowadzimy do budowy zadaszonego targowiska.

#6. Wychowanie przez sport i rekreację – będziemy wspierać lokalne akademie i kluby.
Doprowadzimy do rozbudowy obiektów sportowych i bezpiecznych placów zabaw w Koluszkach
i w każdym sołectwie.

#7. Bezpieczeństwo to priorytet – rozbudujemy gminny system monitoringu. Będziemy współpracować ze spółdzielniami i organizacjami trzeciego sektora. Zwiększymy środki w budżecie gminy na modernizację dróg.

#8. Nowe mieszkania z opcją dojścia do własności – doprowadzimy do budowy mieszkań dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

#9. Geotermia i nowe technologie, czyli niższe opłaty dla mieszkańców – zadbamy o lepszą  jakość  koluszkowskiej wody. Rozbudujemy i wprowadzimy nowoczesne technologie w ciepłowni i wodociągach. Będziemy rozwijać potencjał geotermalny na terenie gminy. Będziemy wspierać miejską spółkę w modernizacji sieci ciepłowniczej i systemu podłączeń odbiorców ciepła.
Zadbamy o niższe opłaty za wodę, ciepło, kanalizację i odpady komunalne.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności