Rekordowy budżet i rekordowe dotacje z budżetu państwa

Rada Miejska w Koluszkach zatwierdziła budżet gminy na rok 2024. Dochody planowane są na poziomie ponad 253 mln złotych, a wydatki przewidziane są na kwotę 260 mln złotych. – Budżet jest w głównej mierze rekordowy ze względu na zapewnione dofinansowanie z budżetu państwa – podkreśla Michał Sudowski, radny Rady Miejskiej.

Przyszłoroczne finanse gminy opierają się na różnego rodzaju dofinansowaniach przyznanych jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, w tym rekordowej kwocie 50 mln złotych na rozwój strefy ekonomicznej. Koluszki mają również zapewnione 30 mln zł na budowę stadionu dla KKS Koluszki o czym poinformował w październiku Waldemar Buda, ówczesny minister rozwoju i technologii.

Deficyt w wysokości 7,4 mln złotych władze gminy zdecydowały się sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczkami. Zadłużenie gminy, wynoszące 53 mln złotych, stanowić ma 22% dochodów.

Jakie inwestycje zaplanowano na 2024 rok?

  • budowa ronda w ul. Partyzantów,
  • remont ulic w osiedlu Staromiejskim, Żakowicach oraz Różycy
  • kanalizacja w zachodniej części gminy, Różycy i innych miejscowościach,
  • remont elewacji osiedla kolejowego, kościoła pw. NP NMP, ołtarza oraz organów w kościele w Gałkowie Dużym,
  • dwiert geotermalny,
  • nowy parking przy cmentarzu w Koluszkach,
  • wymiana podłóg w Szkole Podstawowej nr 1.

Ponadto, ulice Naftowa i Mickiewicza zyskają nowe oświetlenie. W obszarze sportu przewidziane są środki na budowę stadionów dla KKS Koluszki i LKS Różyca, a także nowej infrastruktury dla LKS Gałkówek.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności