Nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. Co musisz wiedzieć?

Od początku roku 2024 obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów, nakładając na właścicieli obowiązek zarejestrowania pojazdu w określonym terminie. Nieprzestrzeganie tych terminów skutkować będzie karą pieniężną.

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu został zastąpiony obowiązkiem rejestracji pojazdu. Nowe przepisy wymagają, aby właściciel pojazdu złożył wniosek o rejestrację w terminie 30 dni od następujących zdarzeń:

  • Nabycia pojazdu na terytorium Polski,
  • Dopuszczenia do obrotu pojazdu sprowadzonego z państwa spoza UE,
  • Sprowadzenia pojazdu z państwa UE.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku, termin 30 dni liczy się od prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami mają na złożenie wniosku o rejestrację czas nawet do 90 dni.

Kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji są uzależnione od terminu zwłoki:

  • Po przekroczeniu 30 dni – kara 500 zł,
  • Po przekroczeniu 180 dni – kara 1000 zł.

Dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami kary wynoszą:

  • Po przekroczeniu 90 dni – 1000 zł,
  • Po przekroczeniu 180 dni – 2000 zł.

Nadal obowiązuje zawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni, za co niezastosowanie podlega karze w wysokości 250 zł. Od stycznia 2024 roku zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub czasowe zamieszkania.

Nowe przepisy nie pozostawiają miejsca na odstępstwa czy pouczenia. Wszelkie zgłoszenia można dokonywać elektronicznie poprzez platformę ePUAP, drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Starostwa w Łodzi. Ważne jest, aby przestrzegać nowych regulacji, unikając konsekwencji finansowych związanych z nieterminowym zgłoszeniem.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności