Urząd sprzedawał nieruchomości na podstawie nieaktualnych wycen! Wyniki kontroli NIK

Nieaktualne operaty szacunkowe (wyceny nieruchomości) wykorzystywano przy sprzedaży działek należących do gminy – wykazała kontrola w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Oznacza to, że gmina mogła sprzedawać działki po zaniżonych lub zawyżonych cenach. Kontrola NIK dotyczyła dysponowania przez gminę Koluszki gminnym zasobem nieruchomości w latach 2010 – 2016.

W przypadku sprzedaży pięciu działek położonych we wsi Borowa urząd zaniechał potwierdzenia aktualności operatów szacunkowych. Było to niezgodne z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prawo zezwala na wykorzystanie wycen przez 12 miesięcy od ich sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy sprzedaży działek w Borowej urząd wykorzystał operat, którego ważność wygasła 19 miesięcy przed tą transakcją. Wycena sprzed ponad półtora roku mogła więc być albo niższa, albo wyższa niż wartość działek w momencie ich sprzedaży.

***

W nawiązaniu do artykułu na temat kontroli NIK zamieszczonego na stronie internetowej gminy Koluszki (zdjęcie poniżej):

Najwyższa Izba Kontroli to nie to samo co Regionalna Izba Obrachunkowa! NIK to najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi. RIO to organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej (budżetu) i zamówień publicznych. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach podczas ostatniej sesji złożyła burmistrzowi gratulacje w związku z kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej, której przedmiotem było coś zupełnie innego niż przedmiot kontroli NIK. Nieprawdą jest także to, że NIK nie doszukała się żadnego uchybienia.

nik-a-rio

Ilona Węgrzyn

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności