Ukryta opcja PO? Już nieukryta

– Na podstawie swojego wyjazdu do Norwegii napisałem artykuł dotyczący zdrowej i niedrogiej formy spędzania wolnego czasu do gazety, która jest gazetą samorządu i mieszkańców, ale nie został on decyzją burmistrza opublikowany w „Tygodniu w Koluszkach”. Za to na wywiad z Joanną Skrzydlewską z Platformy Obywatelskiej, z którą z uśmiechem pan burmistrz się fotografował, przeznaczono aż trzy strony. Proszę sobie nie uzurpować prawa do gazety, która jest naszą wspólną gazetą – zwrócił się do burmistrza Waldemara Chałata na jednej z sesji Rady Miejskiej w Koluszkach radny Dariusz Janeczek.

– Jak pan intelektualnie wyjdzie z gimnazjum, to będziemy zamieszczać pana artykuły. Zachęcam do wycieczek w duże góry, wyjdźmy z przedszkola – odpowiedział Waldemar Chałat.

– Wyjazd w Himalaje jest podobnie interesujący jak do Norwegii, nie każdego to samo interesuje – bronił Dariusza Janeczka radny Ryszard Piasny.

Głos w dyskusji na sesji zabrał także Przemysław Wegwert, redaktor naczelny „Tygodnia w Koluszkach”: – Nie uważam, by artykuł pana Janeczka nie mieścił się w kanonach naszej gazety, myślę, że wszystko może być w niej zamieszczane, ale wydawcą jest pan burmistrz i on bierze odpowiedzialność za treści – stwierdził.

– 99 proc. pracy z redakcja prowadzę ja, jest to nadzór nad redakcją czy korekta – przyznał z kolei Mateusz Karwowski, doradca burmistrza.

– I w tym 1 proc., który nadzoruje pan burmistrz, znalazłem się ja – ripostował Dariusz Janeczek.

– Tak, to ja wstrzymałem artykułem Darka Janeczka – potwierdził Waldemar Chałat.

– To ewidentnie pokazuje, że wpisuje się pan w nurt Platformy Obywatelskiej – skomentował radny Janeczek. – W samorządowej gazecie pojawiają się nie artykuły samorządowców czy mieszkańców, ale wywiady z Joanną Skrzydlewską czy Cezarym Grabarczykiem, działaczami PO, których pan w ten sposób promuje.

***

Warto zauważyć, że na łamach gminnego tygodnika pojawiają się nie tylko wywiady z politykami Platformy Obywatelskiej, ale także artykuły promujące inwestycje w miastach, gdzie rządzi PO, np. dotyczące nowego dworca Łódź Fabryczna czy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, którą zarządza marszałek województwa łódzkiego, także z PO. Warte zauważenia jest również to, kto odwiedza gminę Koluszki na zaproszenie władz. Są to m.in. Joanna Skrzydlewska, Małgorzata Niemczyk, Ryszard Bonisławski, wszyscy z PO.

***

Tak było kilka miesięcy temu, kiedy władze Koluszek wprost nie przyznawały się do bliskich związków z Platformą Obywatelską. Ostatnio jednak to się zmieniło. Przedstawiciele lokalnej władzy oficjalnie odkryli swoje upodobania polityczne.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach zorganizowano niedawno spotkanie jednego z Klubów Obywatelskich, które w całym kraju zakłada Platforma Obywatelska. Stworzenie 400 takich klubów zapowiedział Grzegorz Schetyna podczas swojego inauguracyjnego wystąpienia w roli szefa PO. Na spotkaniu Klubu Obywatelskiego Łódź-Wschód w Koluszkach obecny był burmistrz Waldemar Chałat, urzędnicy miejscy i radni z koalicji rządzącej gminą.

Przedstawiciele władz Koluszek, na czele z burmistrzem Chałatem, uczestniczyli także w Marszu Wolności, który odbył się 6 maja w Warszawie. Na manifestację do stolicy pojechali także m.in. Mateusz Karwowski, doradca burmistrza, radni i urzędnicy.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności