Urzędnik w posiadaniu dokumentów kierowanych do inwestora

#KOMENTARZ

Mateusz Karwowski, dyrektor wydziału ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, opublikował na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook, wpis opatrzony zdjęciem dokumentu, który był kierowany do firmy SuperDrob, inwestora planującego wybudować ubojnię drobiu na terenie Koluszek. Urzędnik wszedł więc w posiadanie prywatnych dokumentów strony postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla tego zakładu…

Budzi to tym większe zdziwienie, że burmistrz Koluszek był organem wydającym tę decyzję. Powinien więc być bezstronny i przede wszystkim bronić interesów mieszkańców, w imieniu których zarządza gminą. Tymczasem jeden z jego najbliższych współpracowników, wyraźnie opowiada się po stronie inwestora i potwierdza, że ma z nim pozasłużbowe kontakty – kontakty służbowe nie wymagały bowiem pozyskiwania udostępnionych na Facebooku dokumentów. O opowiadaniu się po stronie inwestora świadczy także to, że nie udostępniał publicznie m.in. niekorzystnego dla gminy wyroku sądu w tej sprawie czy uwag mieszkańców w tej sprawie.

Pan Karwowski (który jako urzędnik jest osobą publiczną) szkaluje nasz miesięcznik i informuje, że od wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny została złożona skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tym samym stwierdza oczywistość, która dla urzędnika tego szczebla nie powinna stanowić odkrycia. To oczywiste, że jak pisaliśmy w swoich artykułach, wyrok został wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a więc sąd pierwszej instancji. Powszechnie wiadomo (a brak wiedzy nie usprawiedliwia), że od wyroków sądów pierwszej instancji można odwołać się do sądu drugiej instancji.

Nie jest też prawdą, że wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, jak pisze pan Karwowski, nie ma. Wyrok jest, tylko pozostaje nieprawomocny. Oznacza to, że Naczelny Sąd Administracyjny może albo go podtrzymać, albo uchylić, albo skierować do ponownego rozpatrzenia. Stan prawny obecnie jest taki, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok, który nie jest jeszcze prawomocny.

Przypomnijmy też, że Mateusz Karwowski do niedawna był doradcą burmistrza Koluszek ds. inwestycji. Zmiana przepisów nie pozwoliła mu na dalsze piastowanie tej funkcji. Jednak na nowym stanowisku ma te same obowiązki.

24273362_1593290997375934_1624436097_n

Ilona Węgrzyn

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności