Tu stacja Koluszki. Niepodległość i my

7 września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się inauguracja projektu  ,,Tu stacja Koluszki. Niepodległość i my’’ realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu „Na 100 Niepodległa” Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego.

Projekt będzie realizowany w klasach piątych, a jego celem jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii Polski i historii naszego miasta w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Dodatkowym celem projektu jest zachęcenie do nawiązania więzi międzypokoleniowych.

Piątoklasiści będą mieli okazję poznać koluszkowskie pomniki i stuletnie drzewa w najbliższej okolicy, wezmą udział w warsztatach historycznych „Z orłem w koronie”, połączonych z prezentacją mundurów żołnierskich z różnych epok oraz w zajęciach  bibliotecznych „By nie zginęła” dotyczących roli kultury polskiej w okresie rozbiorów. Uczniowie klas piątych pojadą również na edukacyjną wycieczkę do Muzeum Niepodległości Łodzi. Będą mogli spróbować swoich sił w konkursach: recytatorskim, plastycznym, fotograficznym oraz w quizie ”Kocham Cię, Polsko”. Przygotują międzypokoleniowe przedstawienie teatralne, wezmą też udział w turnieju sportowym „Retro Fair Play”. Wszystkie działania projektowe zostaną sfinansowane ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego. Na realizację projektu Kapitula konkursu grantowego przyznała Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych „Wektor” grant w wysokości 10.000 zł.

Pierwsze spotkanie uczestników projektu miało za zadanie zapoznać ich z przesłaniem i zadaniami projektowymi, które przedstawiła pani wicedyrektor Danuta Pecyna, koordynator projektu. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację poświęconą historycznym okolicznościom odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku i wzięli udział w quizie. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem słynnej pieśni Legionów Piłsudskiego ,,My, Pierwsza Brygada’’.

Opiekę historyczną nad projektem sprawować będzie pani Anna Malecha, za działania plastyczne odpowiadać będzie pan Piotr Łyszkowicz. We wszystkie działania projektowe zaangażują się również wychowawcy klas piątych, pani Grażyna Sobieszek, pani Agnieszka Wróbel, pani Katarzyna Wójcik i pan Dariusz Borkowski.

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 1

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności