Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. „Zajęcia sprawiły, że życie stało się pogodniejsze i ciekawsze”

Dla jednych to miejsce daje możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, dla innych to drugi dom, który czasem przywraca sens życia i daje poczucie przynależności do wspólnoty. Poznajcie Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach.

warsztat-terapii

Od 1996 roku niepełnosprawni koluszkowianie mogą korzystać ze specjalnego miejsca, które organizuje im zajęcia terapeutyczne. Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach powstał na wniosek Zarządu Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów „Diskol”. Siedzibą jednostki były przez cztery pierwsze lata pomieszczenia produkcyjne przy ul. Mickiewicza 8. Z powodu upadłości Spółdzielni „Diskol” w 2000 roku zdecydowano o przeprowadzce na ul. Pomorską 5. Jednocześnie powołano do życia Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, które przejęło patronat nad Warsztatem.

Obecnie z zajęć korzysta około 50 osób. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej tworzonych w oparciu o rodzaje niepełnosprawności i indywidualne programy rehabilitacji. W placówce funkcjonuje dziesięć pracowni: umiejętności społecznych i rzemiosła artystycznego, gospodarcza z elementami stolarskimi, ogólnorozwojowa z elementami plastycznymi, krawiecka z elementami rytmiczno-muzycznymi, plastyczna z elementami przystosowania do samodzielnego życia, gospodarstwa domowego z elementami plastycznymi, plastyczna ze specjalnością witrażu i innych technik zdobniczych, muzyczna, kulinarna oraz multimedialna z autopromocją wizerunku osób niepełnosprawnych i WTZ.

Zadaniem personelu Warsztatu jest dostosowanie zajęć do potrzeb i możliwości osób o wielu różnych niepełnosprawnościach. – Zajęcia w  warsztacie sprawiły, że życie syna stało się pogodniejsze i ciekawsze. Nauczył się orientacji w mieście. Łatwiej radzi sobie z przełamywaniem lęków – przyznaje Zofia, mama jednego z uczestników.

Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą korzystać ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy otrzymują kieszonkowe w wysokości ustalonej przez kierownika Warsztatu. W zajęciach mogą brać udział osoby po 18. roku życia  z orzeczeniem wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Podopieczni dowożeni są z terenu dwóch powiatów: łódzkiego wschodniego i tomaszowskiego.

W ubiegłym roku uruchomiono rządowy program „Za życiem”, w ramach którego osoby niepełnosprawne, które opuściły Warsztat Terapii Zajęciowej, mogą otrzymywać wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym. – To bardzo ważna zmiana w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej – mówi Mariusz Kotynia, radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. – Osoby niepełnosprawne opuszczające Warsztaty Terapii Zajęciowej zgłaszają potrzebę kontynuacji wsparcia. Dlatego ważne są wszelkie inicjatywy zmierzające do zapewnienia im pomocy nie tylko do momentu zatrudnienia, ale i później – podkreśla.

W praktyce program „Za życiem” ma zapewnić prowadzenie zajęć klubowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej osobom, które zakończyły uczestnictwo w WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia.

(jp), źródło: wtzkoluszki.pl, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności