I LO wzbogaciło się o nowe monitory multimedialne

liceum ILO

Dzięki projektowi „Aktywna Tablica” i środkom finansowym z niego pozyskanym a także sponsorom i Radzie Rodziców tradycyjne tablice w koluszkowskim liceum zostały zastąpione nowoczesnymi monitorami multimedialnymi.

Z pozyskanych środków finansowych zakupiono łącznie 6 ekranów. Jak informuje dyrektor I LO – Pani Anna Olczyk dzięki nowym monitorom multimedialnym możliwa będzie znaczna poprawa jakości kształcenia młodzieży. Ekrany pomogą lepiej obrazować omawiane na lekcjach zagadnienia i w ciekawszy sposób prowadzić zajęcia i zachęcać uczniów by brać w nich czynny udział.

/AR/ fot. I LO w Koluszkach

 

Udostępnij