Ćwiczenia na terenie Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach [ZDJĘCIA]

25 listopada 2022 r. na terenie Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach odbyły się Wojewódzkie Ćwiczenia Ratownicze Centralnego Odwodu Operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod kryptonimem „Koluszki 2022”.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie organizacji działań ratowniczych z udziałem pododdziałów odwodu operacyjnego w czasie symulowanego pożaru zbiornika z olejem napędowym, a także doskonalenie współpracy ze służbami Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach, a w szczególności z zakładową strażą pożarną PERN S.A.

W czasie trwania głównego epizodu sprawdzono realne zasięgi prądów wody, jakie mogły podawać znajdujące się na miejscu zastępy. Zweryfikowano również możliwości zaopatrzenia wodnego dla współdziałających zastępów zakładowej straży pożarnej, które symulowały gaszenie zbiornika z użyciem działka wodno-pianowego o wydajności 22 700 l/min.
Zrealizowano również dwa dodatkowe epizody, w których działania prowadziły:

  • Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „Łódź”, która realizowała działania polegające na ewakuacji pozorantów-manekinów, przy pomocy technik alpinistycznych z kładki pomiędzy zbiornikami,
  • Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Piotrków”, której zadaniem było ograniczenie i ukierunkowanie symulowanego wycieku oleju napędowego z cysterny kolejowej.

Ćwiczenia były też sprawdzianem zasadności zapisów wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego oraz funkcjonujących w spółce PERN S.A. procedur reagowania w przypadku wystąpienia pożaru dużych rozmiarów.

W ćwiczeniach, która osobiście nadzorował st. bryg. Zbigniew Łyszkowicz, zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi,  brały udział 32 zastępy Państwowej Straży Pożarnej w sile 92 strażaków.

źródło: KW PSP

 

afd98989-b0dc-4f10-8c48-15d5f7b52942 601f0bd3-f77e-4f71-98ea-77f5c5a81b86 d1c8ab4e-10eb-4d45-bd71-31cefa69c75e b0b6a2b7-b01c-45cd-ac39-a9da1be33429 939c58e5-b6f8-4d71-8a22-9e746857770c b4931397-fede-4707-8244-66bbc5a8fb7a

ź

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności