I LO bezkonkurencyjne w olimpiadzie wiedzy turystyczno-krajoznawczej

1lo01122022
Drużyna składająca się z obecnych uczniów i absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji powiatów podczas finału centralnego XXXIX Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej -„Polska, Czechy, Unia Europejska – Sport”. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się absolwent koluszkowskiej szkoły Michał Lewiak, a na piątym miejscu uplasował się uczeń klasy 3D Alan Miksa. 
Olimpiada odbyła się w listopadzie. Uczestniczyli w niej zawodnicy z 20 powiatów z 10 województw – łącznie 150 osób. Celem wydarzenia było m.in. zwiększenie zainteresowania młodego pokolenia aktywnymi formami wypoczynku, krajoznawstwem i turystyką kwalifikowaną.
Jak informuje I Liceum Ogólnokształcące, powiat łódzki wschodni reprezentowała silna drużyna uczniów – Alan Miksa, Szymon Szewczyk (kl. 3D) i Jakub Pietrzyk (kl. 2D), których przygotował Paweł Lewiak oraz absolwenci szkoły Marta Mróz i Michał Lewiak. Finał poprzedziły eliminacje pisemne w formie testu zawierającego 60 pytań z zakresu wiedzy o Polsce, Czechach i Unii Europejskiej oraz historii polskiego sportu. Następnie rozegrano 6 konkurencji sportowo-rekreacyjnych.
Do ścisłego finału zakwalifikowało się sześcioro zawodników z największą liczbą punktów. Rewelacyjnie spisała się koluszkowska drużyna zajmując trzy spośród sześciu miejsc w ścisłym finale. Ostatecznie na pierwszym miejscu uplasował się Michał Lewiak a na piątym Alan Miksa.
W punktacji powiatów, powiat łódzki wschodni, którego trzon stanowili uczniowie i absolwenci I LO, zajął pierwsze miejsce.
Udostępnij