Długie. Jednogłośne absolutorium dla władz OSP [ZDJĘCIA]

W bardzo uroczysty sposób, połączony ze ślubowaniem członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem podsumowała miniony rok i przedstawiła plany na kolejne miesiące. W trakcie oficjalnych wystąpień dziękowano osobom współpracującym na co dzień z jednostką.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem za 2022 rok odbyło się 4 marca. Prezes jednostki Rafał Cieślak powitał wszystkich zebranych, a następnie wybrano Mariana Gajewskiego na przewodniczącego zebrania, a Ewelinę Długosz na protokolanta.

Druhowie OSP Długie wpływają nie tylko na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, ale także chętnie angażują się w działalność społeczną, kulturalną i oświatową. W trakcie posiedzenia przedstawiono sprawozdania, a także zaprezentowano plan działalności oraz plan finansowy na 2023 rok. Natomiast na wniosek komisji rewizyjnej, jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi jednostki za 2022 rok.

Ważną częścią zebrania było ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Długie, którzy w 2022 roku wstąpili w szeregi jednostki.

W spotkaniu wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk, burmistrz Koluszek Waldemar Chałat i radna Rady Miejskiej Katarzyna Staroń-Jóźwiak.

Gratuluję zarządowi uzyskania jednogłośnego absolutorium, bo to świadczy o dobrej i zgodnej współpracymówi Katarzyna Staroń-Jóźwiak.Dziękuję prezesowi-druhowi Rafałowi Cieślakowi za  ogromne zaangażowanie, dzięki któremu do naszej jednostki trafiło wiele środków finansowych, które wpłynęły na lepsze funkcjonowanie. Osobne podziękowania kieruję do strażaków ochotników, którzy na co dzień gotowi są nieść pomoc innym. Niezmiernie cieszy również współpraca Ochotniczej Straży Pożarnej, Młodzieżowo Dziecięcej Drużyny Pożarniczej oraz Koła Gospodyń Wiejskich na naszym terenie – podkreśla radna Rady Miejskiej.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności