Konsultacje w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej

Do koluszkowskiego samorządu wpłynął wniosek młodych koluszkowian o utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej, która ma mieć nie tylko kompetencje konsultacyjne i doradcze, ale także inicjatywę uchwałodawczą. Trwają konsultacje społeczne w tej sprawie.

W czerwcu 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która uzupełniła i poprawiła dotychczasowe przepisy dotyczące młodzieżowych rad gmin, m.in. wyposażając młodzieżowe rady w konkretne uprawnienia i szereg nowych kompetencji m.in. w zakresie inicjowania procedowania uchwał przez organ stanowiący, opiniowania projektów dotyczących młodych mieszkańców, udziału w tworzeniu i monitorowaniu samorządowych i rządowych strategii polityki wobec młodzieży czy inicjowania własnych działań w tym zakresie. Młodzieżowi radni zyskali też wpływ na to, kto będzie ich opiekunem, o ile samorząd zdecyduje się powołać taką funkcję. Urząd odpowiedniej  jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do pokrywania kosztów działań młodzieżowego ciała doradczego, a także zwrotu wydatków poniesionych przez radnego reprezentującego radę.

Projekt ustawy powstał w wyniku współpracy pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – powołanego w 2019 roku pierwszego w historii organu dialogu pomiędzy najważniejszymi instytucjami państwowymi i samorządowymi a środowiskami młodzieżowymi.

O utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej zabiega grupa młodych mieszkańców gminy: Mateusz Pecyna, Alan Maciejewski, Karol Kazimierczak, Mateusz Zieliński, Szymon Garbarski oraz Mikołaj Pecyna. – 6 czerwca 2022 roku złożyliśmy wniosek w tej sprawie – poinformował nas Mateusz Pecyna.

Do 31 marca 2023 r. do godz. 15:00 w formie „sondaży internetowych” potrwają konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koluszkach i nadania jej Statutu. Obejmują one swoim zasięgiem mieszkańców gminy.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić specjalną ankietę i wysłać ją drogą elektroniczną na adres: konsultacje@koluszki.pl

Pobierz ankietę i projekt statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności