Burmistrz Koluszek zarabia niewiele mniej od prezydent Warszawy

Burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat

Burmistrz Koluszek w trakcie swojej II kadencji zarabia dokładnie 12 297 zł brutto miesięcznie. Co ciekawe, wynagrodzenie prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz jest tylko o kilkadziesiąt złotych wyższe, gdyż wynosi niewiele ponad 12 300 złotych brutto.

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Koluszek została przyjęta przez radnych w grudniu 2014 roku. W dokumencie napisano, że ustala się miesięczne wynagrodzenie burmistrza Koluszek, na które składają się: wynagrodzenie zasadnicze (6 000 zł), dodatek funkcyjny (2 100 zł), dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego (1 200 zł) oraz dodatek specjalny w wysokości 2 997 zł. Zarówno dla wynagrodzenia zasadniczego, jak i dodatku funkcyjnego ustalono kwotę maksymalną, która jest możliwa zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W porównaniu do poprzedniej kadencji, burmistrz otrzymał podwyżkę w kwocie 1 667 zł. Co ciekawe, jeszcze dziewięć lat temu, ówczesny burmistrz Koluszek Sławomir Wochna otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 8 745 zł brutto.

Wraz z nową kadencją zmieniła się także wysokość diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z tytułu uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. Od 2015 roku za każde posiedzenie magistrat będzie wypłacał 250 zł. To podwyżka o 100 zł w porównaniu do poprzedniej kadencji. Zmianie nie uległa za to wysokość miesięcznej diety dla radnych. Tym samym, przewodniczący Rady Miejskiej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1 669 zł, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 1 139 zł, przewodniczący komisji stałej 821 zł, a pozostali radni 741 złotych. Ponadto, radni mają również prawo do zwrotu kosztów podróży i diet za udział w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, naradach czy też seminariach.

dw

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności