Szkoły płacą więcej za korzystanie z hali sportowej

halasportowa
fot. Ola Zrobek

Można pochwalić Koluszki, że jak na niewielkie miasto, posiada sporo obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Są boiska, siłownie i jest duża hala sportowa. Utrzymanie tego rodzaju miejsc wiąże się zawsze z koniecznością dokonywania opłat przez użytkowników. Ostatnio znacznie one wzrosły.

W trakcie wrześniowej sesji Rady Miejskiej podniesiona została sprawa podwyższenia wysokości kwoty za lekcje wychowania fizycznego przeprowadzane na hali sportowej. Radny oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Paweł Lewiak nawiązał do tej kwestii, dostrzegając pewną niespójność, a także nielogiczność w zarządzeniu, jakie obowiązuje od 25 sierpnia. Otóż dotychczas za przeprowadzenie jednej lekcji (45min.) wychowania fizycznego w jednym sektorze, dyrektorzy płacili 37zł. Aktualnie stawka została podniesiona do 50zł… Co ciekawsze, opłata za wynajęcie sektora przez inne podmioty, poza godzinami lekcyjnymi, wynosi także 50 zł, ale jest to godzina zegarowa.

W odpowiedzi, burmistrz tę decyzję uzasadnił wzrostem kosztów, dodając, że „dzisiaj trudno jest Ośrodkowi Sportu i Rekreacji utrzymać się z tego, co zarobi na wynajmie”. Ponadto wyjaśnił, że podjęta decyzja nie spotkała się z krytyką radnych i innych władz zwierzchnich. Dodał, że taka cena jest rozłożona równo na wszystkie szkoły. Ponadto ma nadzieję, iż podwyższenie stawki nie sprawi, że pogorszy się poziom zajęć. Radny Paweł Lewiak nie wchodził w dalszą dyskusję, ale wyjawił po prostu zaskoczenie – chyba nie tylko samym zarządzeniem, ale i odpowiedzią.

DANIEL KACZMAREK

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności