Zaprojektuj logo powiatu łódzkiego wschodniego

klawiaturaStarostwo Powiatowe ogłosiło konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego promującego powiat łódzki wschodni.  Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 tys. zł.

– Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną powiatu i będzie miał zastosowanie we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i identyfikacyjnych – czytamy  w regulaminie konkursu.

Prace konkursowe należy składać osobiście do 23 listopada do godz. 15 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi lub listownie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 listopada 2015 r.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności