Dyrektor SP nr 2: Marzy mi się budowa dużej sali gimnastycznej

slawomir_melaZ dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2, Sławomirem Melą, rozmawia Zofia Cecherz.

Duża to satysfakcja być dyrektorem 80-letniej szkoły, w której sprawuje Pan tę funkcję od 2012 roku. Przejął Pan placówkę po dużym remoncie, a zatem z tzw. dobrą bazą. Czy w tym zakresie podjął Pan dalsze działania i jakie?
Nie mogą ustać działania w tym zakresie. Poważne prace przeprowadzone zostały w zakresie infrastruktury, a polegały na odwodnieniu szkoły oraz utwardzeniu terenu od strony Parku Miejskiego. Sukcesywnie trwają doposażenia niezbędne w gabinetach, pracowniach i klasach. W związku z przyjęciem sześciolatków, należało oddać do użytku salę zabaw i nauki. Wydzielone zostało także całe skrzydło szkoły, gdzie odbywają się zajęcia dla klas od pierwszej do trzeciej.
Jak Pan ocenia pomysł wprowadzenia sześciolatków do szkół podstawowych?
Nie uważam, że to błędna decyzja, tym bardziej, iż w wielu krajach jest już obowiązującą normą. Obserwacje, jakie prowadzimy wskazują,  że ważna jest tutaj dojrzałość psychiczna dzieci. Niektóre spośród nich dostosowują się szybko do zadań i obowiązków. Rodzice często bronią się przed podjęciem decyzji, ale tu pomocne są poradnie psychologiczne. Aktualnie do naszej szkoły uczęszcza 460 uczniów, więc tłoku nie ma i sześciolatki mogą czuć się dobrze.
Czy jest Pan zadowolony ze swej pracy i co zamierza Pan czynić, by szkoła była jeszcze lepsza?
Pełnię funkcję dyrektora w sposób odpowiedzialny. Nie lubię narzekać na pojawiające się kłopoty, ale w miarę skutecznie staram się je eliminować. Najwięcej jednak satysfakcji czerpię z nauczania przedmiotu, jakim, w moim przypadku jest język angielski. Urodziłem się nauczycielem i cieszę się, że w tym zakresie mogę się spełniać. Zależy mi ,by nasza szkoła była coraz lepsza , więc dbać będę przede wszystkim o poziom nauczania. W bieżącym roku zostaną przeprowadzone odpowiednie testy w klasach szóstych z jęz. polskiego,matematyki i jęz. angielskiego,k tóre pozwolą stwierdzić,c zy osiągnięte wyniki spełnią moje i innych uczących oczekiwania. Pragnę, by nauczyciele mieli satysfakcję z pracy wykonywanej w dobrych warunkach. Tak realizować będą cele i zadania ujęte w programie. Oprócz tego mają budzić zainteresowania indywidualne swoich podopiecznych w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Marzy mi się ponadto budowa dużej, dobrze wyposażonej sali gimnastycznej.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności