Dotacje na termomodernizację domów jednorodzinnych. Do podziału 120 mln zł z NFOŚiGW

fot. archiwum
fot. archiwum

Prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2016 roku będzie można składać wnioski na dofinansowanie, kredyt lub pożyczkę w ramach programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych – RYŚ, który realizowany jest przez Narodowych Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet pilotażu programu wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje).

Program promuje ideę energooszczędności w gospodarstwach domowych, ma na celu również podnoszenie świadomość ekologicznej polskich rodzin.

Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony
i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie?

Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.

Finansowane są następujące prace remontowe:

Grupa I. Prace termoizolacyjne
Ocieplenie ścian zewnętrznych;
Ocieplenie dachu / stropodachu;
Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.

Grupa II. Instalacje wewnętrzne
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej
Instalacja kotła kondensacyjnego;
Instalacja węzła cieplnego;
Instalacja kotła na biomasę;
Instalacja pompy ciepła;
Instalacja kolektorów słonecznych.

Podstawowe zasady dofinansowania:

 • Beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją;
 • kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 • ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w całości z dotacji;
 • dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł OZE – 15% po 2016 r.);
 • termoizolacja niektórych pojedynczych elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki; alternatywnie Beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła;
 • dla każdego rodzaju wykonywanych prac określono minimalny wymagany standard techniczny;
 • określono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju prac remontowych;
 • łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania;
 • maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat;
 • maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy;
 • dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu;
 • Beneficjent ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej dotacji.

Gdzie uzyskać dofinansowanie?

 • za pośrednictwem banków – środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i dotacje;
  banki zostaną wyłonione zgodnie z zasadami określonymi w Prawie ochrony środowiska
  i procedurą opisaną w załączniku do programu „Procedura wyboru banków”;
  nabór wniosków od osób fizycznych i innych podmiotów, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki, które podpiszą umowy z NFOŚiGW (terminy zostaną podane po naborze banków).
 • za pośrednictwem WFOŚiGW – środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek i dotacji; nabór wniosków od osób fizycznych i innych podmiotów, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW (terminy zostaną podane po naborze WFOŚiGW).

Harmonogram wdrażania programu

 • przygotowanie szczegółowych wymagań technicznych (załącznik do programu) – do 31.10.2015;
  rozpoczęcie naboru wniosków dla banków i WFOŚiGW – do 30.11.2015;
 • rozpoczęcie naboru wniosków dla beneficjentów – po ogłoszeniu naboru przez banki i WFOŚiGW – spodziewany w I kwartale 2016 r.

NFOŚiGW

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności