Radni zdecydowali: Wzrosły stawki za odbiór odpadów komunalnych

Zapłacimy więcej za odbiór odpadów komunalnych (fot. Ola Zrobek)
Zapłacimy więcej za odbiór odpadów komunalnych (fot. Ola Zrobek)

W trakcie środowej sesji Rady Miejskiej, radni większą liczbą głosów zdecydowali o podwyżce stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku segregacji zapłacimy 8 złotych miesięcznie, a przy zbiórce w sposób nieselektywny opłata wyniesie 17 zł. Nowe stawki wejdą w życie od nowego roku. 

Przypomnijmy, że od połowy 2013 roku stawki za odbiór odpadów komunalnych wynosiły 6 zł za odpady segregowane i 15 zł w przypadku braku segregacji. Za przyjęciem uchwały z nowymi stawkami głosowało 16 radnych,2 było przeciw i 3 wstrzymało się od głosu. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że Rada Miejska wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących w gminie Koluszki, ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy i koszty funkcjonowania systemu, gospodarowania odpadami.

Na początku września, władze Koluszek ogłosiły nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do magistratu wpłynęła tylko jedna oferta. Swoją propozycję złożyła firma HAK, która obecnie świadczy tę usługę na terenie gminy Koluszki.  Nowa umowa ma obowiązywać przez cztery lata.

Efekty konsultacji społecznych

W okresie wakacyjnym, władze gminy prowadziły konsultacje społeczne dotyczące odbioru odpadów komunalnych. Sztandarowym wnioskiem mieszkańców było wprowadzenie wyjazdowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Nie wszyscy, a zwłaszcza osoby starsze, mają możliwości dostarczenia odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Reymonta. W przetargu ten problem nie został jednak ujęty. Magistrat zapowiedział jedynie, że pilotażowo wprowadzi wyjazdowe akcje, ale tylko dla najbardziej oddalonych sołectw.

W przetargu znalazły się za to drobne zmiany, tj. częstotliwość odbioru odpadów zielonych latem do dwóch w miesiącu, z jednoczesnym ograniczeniem liczby wystawianych worków do dwóch. Natomiast reszta zielonki bezpłatnie będzie można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Co dwa tygodnie odbierany ma być również popiół w okresie zimowym. Dzięki temu władze Koluszek liczyły na utrzymanie poprzednich stawek. Tak się jednak nie stało.

dw

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności