Strażacy po raz kolejny organizują akcję zbiórki krwi. Tym razem dla chorych na białaczkę

Klub Honorowych Dawców Krwi im. św. Floriana przy Komendzie Powiatowej PSP w Koluszkach oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi organizują kolejną akcję pobierania krwi. Tym razem krew będzie oddawana w szczególności na rzecz osób chorych na białaczkę.

Akcja zostanie przeprowadzona w 29 listopada (niedziela) w godzinach 8.00 – 11.30 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach przy ul. Słowackiego 28.

Podczas akcji będzie możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Próbki pobierane będą jako wymaz śliny z jamy ustnej (bezinwazyjnie).

Jak zostać krwiodawcą?

Do zarejestrowania kandydata na dawcę krwi potrzebne są: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z aktualnym miejscem zameldowania i nr PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór z nr PESEL/, książeczka wojskowa), ukończone 18 lat (maksymalny wiek – 65 lat), masa ciała powyżej 50 kg dla dawców krwi pełnej lub jej składników otrzymywanych metodą aferezy i powyżej 70 kg dla dawców krwinek czerwonych met. Erytroaferezy, obywatelstwo RP, a w przypadku obcokrajowców dokument z numerem PESEL oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza.

Więcej szczegółów na stronie www.krwiodawstwo.pl

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności