Odbiór odpadów komunalnych [HARMONOGRAM, TERMINY PŁATNOŚCI]

Fot. Ola Zrobek
Fot. Ola Zrobek

Poznaliśmy już harmonogram odbioru odpadów komunalnych w ostatnim miesiącu 2015 roku oraz w całym 2016 roku. Urząd Miejski poinformował też, że zostały wprowadzone limity odbioru odpadów BIO.

Wzrosły stawki za odbiór odpadów komunalnych

Tak jak informowaliśmy wcześniej, w trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni większą liczbą głosów zdecydowali o podwyżce stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Od nowego roku, w przypadku segregacji zapłacimy 8 złotych miesięcznie, a przy zbiórce w sposób nieselektywny opłata wyniesie 17 zł.

Przypomnijmy, że od połowy 2013 roku stawki za odbiór odpadów komunalnych wynosiły 6 zł za odpady segregowane i 15 zł w przypadku braku segregacji. Za przyjęciem uchwały z nowymi stawkami głosowało 16 radnych,2 było przeciw i 3 wstrzymało się od głosu. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że Rada Miejska wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących w gminie Koluszki, ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy i koszty funkcjonowania systemu, gospodarowania odpadami.

Na początku września, władze Koluszek ogłosiły nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do magistratu wpłynęła tylko jedna oferta. Swoją propozycję złożyła firma HAK, która obecnie świadczy tę usługę na terenie gminy Koluszki. Nowa umowa ma obowiązywać przez cztery lata.

Terminy płatności

Opłat należy dokonać: do 10 listopada 2015 (za wrzesień, październik 2015), do 10 stycznia 2016 (za listopad, grudzień 2015), do 10 marca 2016 (za styczeń, luty 2016), do 10 maja 2016 (za marzec, kwiecień 2016), do 10 lipca 2016 (za maj, czerwiec 2016), do 10 września 2016 (za lipiec, sierpień 2016), do 10 listopada 2016 (za wrzesień, październik 2016), do 10 stycznia 2017 (za listopad, grudzień 2016).

Opłatę uiszczać można bez prowizji w kasie Urzędu lub na nr konta bankowego: 73 1240 3161 1111 0010 0493 1532. W tytule przelewu adres nieruchomości, na której powstają odpady oraz dane osoby składającej deklarację.

Każda zmiana danych zawartych w deklaracji wymaga ponownego jej złożenia (np. liczby osób zamieszkałych nieruchomość lub sposobu oddawania odpadów).

Nowe limity

Już teraz obowiązują zmiany dot. odbioru odpadów BIO. Dla nieruchomości zamieszkałych przez do 3 osób – 2 worki po 120 l, 4-6 osób – 3 worki po 120 l, a powyżej 7 osób – 4 worki po 120 l. Nadwyżki wytworzonych odpadów biodegradowalnych mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koluszkach.

Odbiór popiołu

Odbiór popiołu w miesiącach kwiecień-wrzesień, będzie się odbywał 1 raz w miesiącu w terminie odbioru odpadów segregowanych, w okresie zimowym (październik- marzec) odbiór będzie się odbywał co 2 tygodnie w terminach odbioru odpadów komunalnych, w workach dostarczonych przez ZUK HAK. Magistrat apeluje, aby nie wrzucać popiołu do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Jak segregować odpady?

SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty. Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki). Nie wrzucać: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek

PAPIER – worek niebieski. Książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe. Nie wrzucać: po napojach, mleku, papieru po maśle, smalcu, tapet, pieluch, art. higienicznych

PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – worek żółty. Opakowania po płynach i napojach, butelki po chemii gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia naczyń), reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach, drobny złom stalowy i metali kolorowych. Nie wrzucać: zabawek i innych przedmiotów plastikowych, puszek po farbach i lakierach, worków po nawozach

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik. Artykuły higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika, fajans, zabawki, różnorodne przedmioty plastikowe, inne drobne odpady powstające w gospodarstwach domowych. Nie wrzucać: popiołu

ODPADY BIODEGRADOWALNE- worki brązowe, obierki warzyw i owoców, ogryzki i pestki, skorupki jajek i łupinki po orzechach, fusy od herbaty i kawy, resztki jedzenia organicznego, stare produkty zbożowe, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe, skoszoną trawę, liście. Nie wrzucać: popiołów z domowego paleniska, odchodów ludzkich i zwierzęcych, piasku dla kotów, płynów, pozostałych domowych odpadów komunalnych

POPIÓŁ – worki szare

Urząd apeluje o wystawianie wyłącznie zapełnionych worków z surowcami wtórnymi.

Gdzie zgłaszać reklamacje?

Reklamacje dot. odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać w Biurze Inżyniera Gminy (tel: (44) 725 67 68)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Godziny otwarcia:
wtorek w godz. 12 00 – 17 00
czwartek w godz. 7 00 – 12 00
sobota w godz. 10 00 – 15 00

PSZOK mieści się przy ul. Reymonta w Koluszkach. W punkcie istnieje możliwość bezpłatnego oddania: starych mebli, wykładzin, zużytych opon, złomu, chemikaliów, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, RTV, sprzętu teleinformatycznego, odpadów biodegradowalnych.

Harmonogram Odbioru Odpadów

Rejon I

rejon1

Rejon II

   rejon2

Rejon III

rejon3

Rejon IV

rejon4

Rejon V

rejon5

Rejon VI

rejon6

Rejon VII

rejon7

Rejon VIII

rejon8

Rejon IX

rejon9

Rejon X

rejon10

Rejon XI

rejon11

Rejon XII

rejon12

rd

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności