„Anioły, aniołki” – konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

fot. Daniel Wolski
fot. Daniel Wolski

Do 16 grudnia można oddawać prace w konkursie plastycznym „Anioły, aniołki”, organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury. Jest on skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

Celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać Anioła. Mogą one zostać wykonane w różnych technikach, przy użyciu m.in. masy solnej, gliny, modeliny, gipsu, szarego mydła, drewna, papieru tkaniny czy metalu. Format jest dowolny. Można zgłaszać prace przestrzenne, malarskie, rzeźby i płaskorzeźby.

Prace należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. 3 Maja 2. Każdy uczestnik powinien wypełnić specjalną metryczkę (imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres przedszkola lub szkoły, imiona i nazwiska nauczyciela/opiekuna i rodzica/prawnego opiekuna) i dołączyć ją do zgłaszanej pracy.

Ogłoszenie wyników nastąpi 13 stycznie 2016 toku. Natomiast od 21 grudnia prace konkursowe zostaną wyeksponowane w kinie Odeon 3D.

Udostępnij