Projekt przebudowy „opalówki” najlepiej oceniony

fot. Daniel Wolski
fot. Daniel Wolski

Łódzki Urząd Wojewódzki opublikował wstępny ranking wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zgłoszona przez gminę Koluszki przebudowa ul. Zagajnikowej w Różycy znalazła się na pierwszym miejscu, dzięki czemu ma bardzo duże szanse na uzyskanie dofinansowania. Natomiast dopiero na 22 pozycji w rankingu dróg powiatowych znalazł się wniosek powiatu łódzkiego – wschodniego na przebudowę drogi w Borowej.

W dniach 2-27 listopada komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Do końca października do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 116 wniosków – 41 z nich zostało odrzuconych z powodów formalnych. Samorządy mogą do 15 grudnia składać zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej. Po ich rozpatrzeniu, jeszcze w grudniu zostanie ogłoszony ostateczny ranking, który zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej powinno nastąpić w styczniu 2016 roku.

Wartość projektu przebudowy drogi nr 4340E w Borowej opiewa na kwotę 6 mln zł. Powiat łódzki-wschodni wnioskuje o 50 proc. dofinansowania. O taką samą kwotę, przy identycznej wartości zadania ubiega się gmina na przebudowę ul. Zagajnikowej w Różycy. Co więcej, inwestycja ma zostać dofinansowana kwotą 1,5 mln zł z budżetu powiatu.

„Opalówka” zostanie tak naprawdę wybudowana od podstaw. Jezdnia zyska nową podbudowę i zostanie poszerzona do 6 metrów. Na kilku odcinkach powstaną też obustronne chodniki i ścieżka roweowa. W ramach prac wybudowana zostanie także kanalizacja sanitarna oraz odwodnienie drogi.

dw

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności