Starosta powołał członków Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

fot. archiwum
fot. archiwum

Aleksandra Balcerak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach została wybrana przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która rozpoczęła właśnie swoją czwartą kadencję. 23 listopada obyło się pierwsze posiedzenie rady.

Członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołał starostwa Andrzej Opala. Oprócz Aleksandry Balcerek znaleźli się w niej również: Zofia Sójka – radna Rady Powiatu, Aneta Szymańska-Klepacz – członek Stowarzyszenia Rodzin Specjalnej Troski w Koluszkach, Jolanta Truszczyńska – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, Krzysztof Błaszczyk – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód. Zastępcą przewodniczącej została Jolanta Truszczyńska, a na sekretarza rady wybrano Zofię Sójkę.

Jak informuje Starostwo Powiatowe, zadaniem Rady, powoływanej na 4-letnią kadencję, jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw. Ponadto rada opiniuje projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocenia realizację tychże programów. Opiniuje także projekty uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

rd

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności