Podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych

Zapłacimy więcej za odbiór odpadów komunalnych (fot. Ola Zrobek)
Od nowego roku zapłacimy więcej za odbiór odpadów komunalnych (fot. Ola Zrobek)

W listopadzie radni zdecydowali o podwyżce opłat za odbiór odpadów komunalnych. Od nowego roku w przypadku segregacji zapłacimy 8 złotych miesięcznie, a przy zbiórce w sposób nieselektywny opłata wyniesie 17 zł. Rodziny wielodzietne nadal nie otrzymają zniżek. Władze gminy twierdzą, że obowiązujące przepisy na to nie pozwalają. Innego zdania jest Ministerstwo Środowiska.

W trakcie sesji Rady Miejskiej, na której zostały uchwalone nowe stawki, radny Dariusz Janeczek zapytał władze gminy o możliwość wprowadzenia zniżek dla rodzin poniżej tzw. minimum socjalnego. Doradca burmistrza Matusz Karwowski w odpowiedzi przyznał, że nie ma takiej możliwości. – Obowiązujące przepisy w żaden sposób nie pozwalają ustalić gminom zniżek czy niższych opłat np. dla rodzin wielodzietnych. Burmistrz wielokrotnie interweniował w tej sprawie i próbował znaleźć takie możliwości prawne, które by na to pozwoliły. Niestety, przepisy uchwalone w Warszawie nie dają nam takiej możliwości – stwierdził. Z doradcą burmistrza nie zgodził się radny Ryszard Piasny z Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie z naszą gazetą, radny zwrócił uwagę na to, że rada gminy może zróżnicować stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od m.in. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Taką możliwość potwierdza Ministerstwo Środowiska. Gmina, która prowadzi politykę prorodzinną, może skorzystać z odpowiedniego przepisu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który pozwala ustalić niższe stawki opłat dla gospodarstw domowych powyżej określonej liczby mieszkańców.

Co więcej, że 11 września sejm przyjął uchwałę, dzięki której rada gminy od nowego roku może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. rodziny wielodzietne w ramach Karty Dużej Rodziny.

Przypomnijmy, że od połowy 2013 roku stawki za odbiór odpadów komunalnych wynosiły 6 zł za odpady segregowane i 15 zł w przypadku braku segregacji. Nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych władze Koluszek ogłosiły we wrześniu. Do magistratu wpłynęła tylko jedna oferta. Swoją propozycję złożyła firma HAK, która wcześniej również świadczyła tę usługę na terenie gminy. Nowa umowa będzie obowiązywała przez cztery lata.

dw

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności