Policyjna mapa zagrożeń. Konsultacje w Gałkowie Dużym i Koluszkach

konspolb2W ramach konsultacji społecznych prowadzonych w celu stworzenia nowej mapy zagrożeń, z inicjatywy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego odbyły się spotkania w siedzibie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gałkowie Dużym oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach, w których wzięło udział kilkadziesiąt osób Zainteresowani wypełnili specjalnie przygotowane anonimowe ankiety.

W spotkaniu zorganizowanym 16 lutego na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej, moderowanym przez naczelnika wydziału prewencji KPP podinsp. Sławomira Wilenczyc przy współudziale rzecznika prasowego KPP mł.asp. Grzegorza Stasiaka, udział wzięli mieszkańcy miasta i gminy Koluszki będący słuchaczami Akademii Wieku Dojrzałego. Ankieta składająca się łącznie z sześciu pytań dawała możliwość każdemu z uczestników, w sposób anonimowy zwrócić uwagę na zagadnienia i problemy, które go otaczają w codziennym życiu i mogą wymagać interwencji policji. Wypełniając ankietę istniała również możliwość wskazania innych obaw lub problemów, które za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach zostaną przekazane do odpowiednich instytucji zgodnie z właściwością, w celu ich realizacji.

Policjanci w trakcie spotkania przeprowadzili z słuchaczami AWD prelekcje w trakcie których ostrzegali przed niechcianymi, na ogół zagranicznymi połączeniami telefonicznymi o podwyższonej płatności jak również oszustami wyłudzającymi od osób starszych niejednokrotnie oszczędności całego życia w sposób na tzw. ,,wnuczka”. Poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania, z uwagi na co znacznie rozszerzono omawianie sposobów działania sprawców w temu podobnych oszustwach i wyłudzeniach.

Przestrzegano również przed tzw. ,,kradzieżą tożsamości” oraz instruowano co należy zrobić w przypadku utraty dokumentów.

Każdy uczestnik w trakcie spotkania miał możliwość wyrażenia własnej opinii i wypowiedzenia się na tematy budzące jego obawy i niepokój. Wszelkie sugestie i spostrzeżenia jak również zebrane informacje, w wyniku ewaluacji znajdą swoje odzwierciedlenie na powstającej właśnie lokalnej mapie zagrożeń, która w przyszłości stanowić będzie składową wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał specjalny kalendarzyk z informacją o stronie internetowej NIESKRADZIONE.PL za pośrednictwem której Biuro Informacji Kredytowej przy współpracy z Polską Policją, prowadzi działania mające na celu zapobieżenie kradzieży tożsamości w przypadku utraty dokumentów.

W spotkaniu zorganizowanym w dniu 17 lutego 2015 roku w siedzibie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gałkowie moderowanym przez rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego mł.asp. Grzegorza Stasiaka przy współudziale asystenta zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji asp. sztab. Tomasza Ziętary wzięli udział mieszkańcy Gałkowa i członkowie koła. Analogicznie do konsultacji w MBP w Koluszkach, uczestnicy spotkania wypełnili specjalną ankietę.

Dzięki współpracy z władzami samorządowymi, każdy z uczestników spotkania otrzymał kamizelkę odblaskową.

inf. prasowa

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności