Kilometry przebudowanych dróg

Ruszają kolejne inwestycje drogowe. Trwa przebudowa ulicy Staszica w Koluszkach. Niebawem drogowcy rozpoczną prace na tzw. „Opalówce”. Gmina stara się też o środki zewnętrzne na remont ul. Szkolnej w Żakowicach, ul. Strażackiej w Będzelinie oraz ul. Chrustowskiej w Borowej.

W połowie marca wyłączona z ruchu została ulica Staszica. W ramach prac powstanie nowa nawierzchnia, chodniki, wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej i kanalizacja deszczowa. Na wysokości Przedszkola nr 3 wybudowane zostaną zatoki parkingowe, a w miejsce wyciętych drzew pojawi się nowa zieleń. Co więcej, na odcinku od ul. Żwirki do ul. Zagajnikowej, ulica Staszica stanie się ulicą jednokierunkową. O tego rodzaju zmianę wnioskowali rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Prace powinny zakończyć się końca sierpnia 2016 r.

Wyłoniony został już wykonawca przebudowy ul. Zagajnikowej w Różycy. Do przetargu wpłynęło w sumie 12 ofert. Wśród kryteriów brano pod uwagę przede wszystkim cenę, ale także wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi. Komisja przetargowa uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum firm: „BUD-DROG” z Koluszek i Przedsiębiorstwo „CEWOGAZ” z Łowicza. Wartość umowy opiewa na kwotę 3,79 mln zł.

Popularna „Opalówka” zostanie tak naprawdę wybudowana od podstaw. Jezdnia od ul. Piotrkowskiej w Różycy do ul. Głównej w Kaletniku zyska nową podbudowę i zostanie poszerzona do 6 metrów. Na kilku odcinkach powstaną też obustronne chodniki i ścieżka rowerowa. W ramach prac wybudowana zostanie także kanalizacja sanitarna, odwodnienie drogi, nowe oświetlenie i przystanki autobusowe.  Jak informuje Urząd Miejski, przejęcie części działek pod poszerzenie drogi, odbywało się w drodze tzw. specustawy, czyli przejmowania z mocy prawa gruntów od prywatnych właścicieli na rzecz samorządu za odpowiednim odszkodowaniem. Prace będą obejmowały aż 147 nieruchomości wzdłuż drogi. Przebudowa powinna zakończyć się do końca października.

Gmina przygotowuje kolejne projekty, które będą mogły zostać zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W lutym radni zabezpieczyli środki na opracowanie dokumentacji projektowej pod przebudowę ul. Szkolnej w Żakowicach, ul. Strażackiej w Będzelinie, oraz ul. Chrustowskiej w Borowej. Gotową dokumentację posiada już droga gminna w Zygmuntowie. W przypadku pozyskania dofinansowania, inwestycje będą realizowane w latach 2016-2017.

dw/UM Koluszki

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności