Nasze sołectwa. Przedstawiamy Katarzynów – Zygmuntów

fot. Ewa Wylazłowska
fot. Ewa Wylazłowska

Katarzynów – Zygmuntów to jedno z większych sołectw w gminie Koluszki. Jeszcze kilka miesięcy temu debatowano nad jego podziałem i utworzeniem dwóch odrębnych. Pomysł upadł jednak w fazie konsultacji społecznych. Obecnie Katarzynów i Zygmuntów zamieszkuje około 450 osób w około 140 gospodarstwach domowych.

Dawniej obie miejscowości należały do gminy Długie, a w Katarzynowie znajdował się nawet Urząd Gminy. W 1803 r. powstał tam również cmentarz luterański. Do dzisiaj zachowało się dziesięć grobów. Są one zlokalizowane na niewielkim wzniesieniu, po lewej stronie od znaku informującego o granicy wsi. Natomiast u zbiegu Katarzynowa i Zygmuntowa znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego.

Na obszarach sołectwa dominuje zabudowa jednorodzinna, a położenie na obrzeżach miasta nadaje malowniczym miejscowościom rekreacyjnego charakteru. Wśród zalet sołectwa – oprócz historycznych miejsc pamięci – sołtys Jarosław Kłosiński wymienia również bliskość Urzędu Miejskiego w Koluszkach i nową infrastrukturę drogową.

– Mamy też wspaniałą młodzież, która ceni sobie aktywne formy spędzania wolnego czasu – mówi Jarosław Kłosiński, który funkcję sołtysa pełni od lutego 2015 r. – Wyrozumiali i chętni do pracy na rzecz sołectwa są również dorośli mieszkańcy. W sołectwie organizowaliśmy wiele imprez, m.in. Dzień Dziecka, Piknik Rodziny, Mikołajki z udziałem teatru lalek z Warszawy i spotkanie noworoczne z dziećmi ze Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach. W organizację tych przedsięwzięć aktywnie włączali się mieszkańcy Katarzynowa i Zygmuntowa.

W tym roku Rada Sołecka ma do dyspozycji ponad 16 tys. zł w ramach tzw. budżetu sołeckiego. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie drogi gminnej nr 106261E we wsi Zygmuntów (1.000 zł), zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106261E we wsi Zygmuntów (1.000 zł), zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki (4.300 zł), zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (800 zł), bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów (4.412,11 zł), utrzymanie, uporządkowanie, modernizację boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie (4.000 zł), utrzymanie drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów (500 zł).

Jednym z największych problemów sołectwa jest zagospodarowanie wód opadowych. Szczególnie dotyka to mieszkańców Katarzynowa.
– Ze względu na niekorzystny układ rzeźby terenu i brak kanalizacji deszczowej po gwałtownych ulewach występują częste podtopienia i zalewania lokalnych posiadłości – tłumaczy sołtys Kłosiński.

Sołectwo Katarzynów-Zygmuntów oczekuje też na przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej nr 437 w Katarzynowie oraz generalny remont drogi gminnej nr 106261E w Zygmuntowie, a także na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

dw

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności