Nasze sołectwa. Wieś z 31 mieszkańcami

robert_czarnota
fot. Ewa Wylazłowska

Najmniejszym sołectwem na terenie gminy Koluszki jest Kazimierzów. Obecnie zameldowanych jest tam 31 osób. – Mieszkańcy zajmują się przede wszystkim rolnictwem, a także działalnością usługowo-transportową – mówi Robert Czarnota, który w 2015 r. po raz pierwszy zostały wybrany na funkcję sołtysa tej miejscowości.

Sołectwo zlokalizowane jest w malowniczej okolicy, która charakteryzuje się niewielkimi wzniesieniami. Wśród nich dominują leśne drzewa i krzewy. W okolicy można spotkać dość dużo rozmaitej zwierzyny: lisy, sarny, dziki oraz zające. I chociaż niektóre z nich wyrządzają dużo szkód na polach rolników, to stanowią element krajobrazu wsi.

– Największą bolączką naszego sołectwa jest hałas związany z eksploatacją turbin wiatrowych, których praca wpływa także negatywnie na zdrowie osób mieszkających w ich pobliżu – mówi Robert Czarnota.

Problemem Kazimierzowa jest także stan drogi dojazdowej. – Nasza wieś ciągnie się przez około 4 kilometry, a liczebność gospodarstw rolnych jest bardzo niewielka, dlatego było nam bardzo ciężko zachęcić włodarzy gminy do inwestycji drogowych – tłumaczy sołtys. – Nasze wysiłki przyniosły jednak efekt i w poprzednim roku droga została utwardzona tłuczniem. Dostaliśmy też obietnicę od władz, że w tym roku nastąpi wymiana drogi na asfaltową. Jeśli obietnica zostanie spełniona, z pewnością zrobimy kolejny krok w rozwoju naszej miejscowości.

Liczba mieszkańców sołectwa przekłada się na wysokość środków w ramach tzw. funduszu sołeckiego. I tak w tym roku Kazimierzów otrzyma 5. 752, 41 zł.

– Mieszkańcy podczas zebrania zdecydowali o przekazaniu tych pieniędzy na modernizację drogi dojazdowej do posesji jednej z mieszkanek naszej wsi i zamontowanie oświetlenia przy jej domu – wyjaśnia Robert Czarnota. – Kwota ta nie pokrywa jednak w całości szacunkowych kosztów tej inwestycji. Otrzymamy na ten cel dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Miejskiego. W poprzednich latach środki sołectwa były przekazywane na fundusz drogowy.

A jakie cele na przyszłość stawia sobie sołtys Czarnota? – Jeżeli uda nam się doprowadzić do wykonania drogi asfaltowej, to chcielibyśmy systematycznie dbać o lepszy stan dróg dojazdowych do pól – deklaruje. – Jako sołtys chciałbym także zadbać o to, by mieszkańcy byli jeszcze bardziej zintegrowaną społecznością.

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności