Funkcjonariusz z Koluszek najlepszy w Polsce

policjantMł. asp. Norbert Wójcik, kierownik Ogniwa ds. Kontroli Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, zajął pierwsze miejsce w jeździe sprawnościowej samochodem podczas Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2016”. Był najlepszy spośród 34 funkcjonariuszy wyłonionych w powiatowych i wojewódzkich eliminacjach.

 – Jaki charakter miała rywalizacja podczas konkursu?
– Przede wszystkim trzeba było przejść test teoretyczny ze znajomości przepisów ruchu drogowego, w szczególności: ustawy o kierujących pojazdami, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz przepisów regulujących transport drogowy i innych  przepisów służbowych. Sprawdzano także wiedzę z zakresu kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu oraz umiejętności strzelania z broni służbowej. Podczas konkursu odbył się też sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy ofiarom wypadków. Oceniana była również jazda sprawnościowa motocyklem i samochodem osobowym po wyznaczonej trasie wraz z przebiegnięciem wyznaczonego odcinka – i tu okazałem się najlepszy. Konkurencja sprawnościowa to liczne, trudne manewry oraz pokonywanie kolejnych przeszkód z niełatwym hamowaniem w ograniczonej przestrzeni.

– Pana sukces jest wynikiem ciężkiej pracy czy po prostu pasji?  
– Sukces nie przyszedł sam. W policji pracuję od 2007 r. i od początku związałem się ze służbą w ruchu drogowym , którą najpierw pełniłem w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, a następnie w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Staram się w sposób profesjonalny podchodzić do nałożonych zadań. Ukończyłem wiele policyjnych, jak i cywilnych kursów i szkoleń, w tym zdobyłem uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii A i B. Ukończyłem również kurs techniki jazdy samochodem I stopnia, kurs dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, kurs Europejskiej Rady Resuscytacji, by udzielać fachowej pomocy ofiarom wypadków. Służba w policji to nie jest zwykła praca, to trochę jak przygoda. Każdy dzień jest inny, tak jak i każda interwencja. W policyjnej służbie nie ma czasu na monotonię.

– Wciąż rośnie liczba wypadków drogowych i ich ofiar. Sądzi pan, że można im skuteczniej zapobiegać?
– Uważam, że system szkolenia kierowców jest niedoskonały. Liczba godzin wyznaczonych na odbycie kursu wystarcza, by zdać egzamin, ale jest niewystarczająca, jeśli chodzi o opanowanie techniki jazdy. Od stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące młodych kierowców. Po uzyskaniu po raz pierwszy prawa jazdy młody kierowca będzie musiał między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania uprawnień, odbyć kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa oraz zagrożeń w ruchu drogowym. Wraca też obowiązek kierowania przez młodego kierowcę przez pierwsze 8 miesięcy wyłącznie pojazdem oznakowanym z tyłu i z przodu nalepką z symbolem liścia klonowego. Moim zdaniem brawurową jazdę w dalszym ciągu powinny ograniczać surowe i nieuchronne kary. Od zeszłego roku zaostrzono kary dla pijanych kierowców oraz tych, którzy spowodowali wypadek drogowy. Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów, został wydłużony z 10 do 15 lat. Sądy obligatoryjnie stosują też karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy, oraz nie mniejszą niż 10 tys. złotych dla recydywistów w jeździe na ,,podwójnym gazie”. Pieniądze z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Ponadto kierowcy, którzy prowadzą pojazd pomimo wcześniejszego zatrzymania im prawa jazdy przez starostę, popełniają przestępstwo, a nie jak do tej pory wykroczenie, i muszą liczyć się z tym, że pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt właściciela.

– Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów i zadowolenia z pracy.

Rozmawiała Zofia Cecherz.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności