Jak pracują koluszkowscy rajcy

radni-www

Niebawem minie połowa obecnej kadencji Rady Miejskiej w Koluszkach. Do tej pory odbyły się 24 posiedzenia, podczas których radni złożyli 85 interpelacji (za ich pomocą mogą domagać się od burmistrza udzielenia informacji na dany temat lub podjęcia określonych działań). Najaktywniejsi byli rajcy Prawa i Sprawiedliwości – Dariusz Janeczek i Jan Widuliński. Obaj złożyli po piętnaście interpelacji.

Kto rządzi w radzie?

W składzie Rady Miejskiej jest 21 radnych. Trzech zostało wybranych z list komitetu Nasza Gmina Koluszki (związanego z Polskim Stronnictwem Ludowym), ośmiu z list Prawa i Sprawiedliwości, a dziesięciu z list Razem dla Gminy Waldemara Chałata. Na początku kadencji Urząd Miejski poinformował o nawiązaniu koalicji przez radnych wybranych z komitetów Razem dla Gminy i Nasza Gmina Koluszki. Przewodniczącą Rady Miejskiej jest Anna Szostak (RdG), a wiceprzewodniczącymi Mirosław Supera (RdG) i Włodzimierz Wójciak (NGK).  Koalicja nie zgodziła się, by swojego przedstawiciela w prezydium rady mieli również radni wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości.

Tylko jeden projekt uchwały

Do podstawowych obowiązków radnych należy uczestniczenie w sesjach. Nie mogą zasłaniać się pracą zawodową, ponieważ każdy pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego, by mógł wziąć udział w obradach.

Od grudnia 2014 roku do września br. odbyły się 24 posiedzenia Rady Miejskiej w Koluszkach. Przy pełnym  składzie radni spotkali się tylko siedem razy. Najwięcej interpelacji złożyli dotychczas Dariusz Janeczek i Jan Widuliński (obaj wybrani z listy PiS). Aż sześciu radnych nie złożyło ani jednej interpelacji. To Anna Szostak (RdG), Ewa Wiktorowska (PiS), Jacek Dudka (RdG), Jan Kołaczkowski (RdG), Piotr Stefańczyk (RdG) i Andrzej Aleksandrowicz (NGK).

Tylko jeden radny złożył projekt uchwały. Dariusz Janeczek chciał, by mieszkańcy lokali poodlewniczych ponownie mogli wykupić je z 90-procentową bonifikatą. Projekt ten poparło dziewięciu radnych, dziesięciu było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Negatywną opinię w tej sprawie wydał też burmistrz.

W trakcie obrad, radni mają również możliwość zadania pytania związanego z projektem uchwały czy działalnością burmistrza i dość często to wykorzystują.

Ile zarabiają radni?   

Wraz z nową kadencją zmieniła się wysokość diety dla radnych z tytułu uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej. Od 2015 roku za każde posiedzenie, na którym są obecni, magistrat wypłaca im po 250 zł. To podwyżka o 100 zł w porównaniu do poprzedniej kadencji. Zmianie nie uległa za to wysokość miesięcznej diety dla radnych. Przewodnicząca Rady Miejskiej z tego tytułu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1 669 zł, jej zastępcy po 1 139 zł, przewodniczący komisji stałej po 821 zł, a pozostali radni po 741 złotych. Ponadto rajcy mają również prawo do zwrotu kosztów podróży i diet za udział w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, naradach czy seminariach.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności