Nietrafiony prezent. Jak zwrócić zakupiony towar?

prezent

Polskie prawo nie przewiduje możliwości zwrotu pełnowartościowego towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym. Zwrot zakupionego towaru zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy, dlatego też przed zakupem powinniśmy upewnić się, czy sprzedawca przyjmuje zwrot towaru i na jakich warunkach. Możliwość zwrotu zakupionego towaru istnieje jedynie w przypadku umów zawartych na odległość np. zakup w sklepie internetowym, bądź umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa np. na pokazach.

Zwrot towaru będzie możliwy pod warunkiem, że konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpić od umowy można w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Termin ten nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam odbierze towar od konsumenta. Konsument ponosi przy tym, tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

Prawo przewiduje także wyjątki, kiedy odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, dotyczy to m.in. umów:   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. płyta DVD, z której została usunięta specjalna folia zabezpieczająca.

Elżbieta Gal Krogulska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łodzi

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności