Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wsparła LKS Różyca

IMG_3628

3000 zł w imieniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazał Ludowemu Klubowi Sportowemu Różyca prezes Marek Michalik. W znalezieniu sponsora dla klubu, który ma liczne potrzeby i problemy finansowe, pomagał poseł Waldemar Buda.

– Trudno uwierzyć, że młodzież i dzieci trenują w takich warunkach – dziwili się zarówno poseł Buda, jak i prezes Michalik, oglądając pomieszczenia, które służą zawodnikom oraz trenerom jako szatnia i zaplecze.

Najpilniejszą potrzebą LKS Różyca jest naprawa przeciekającego dachu na należącym do klubu budynku. Obecnie w barwach Różycy gra ok. 80 zawodników.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności