Nieformalne spotkania zamiast dyskusji na sesji

Sesje Rady Miejskiej w Koluszkach często trwają krótko i odbywają się bez dyskusji. Pytania radnych w sprawie uchwał, nad którymi odbywa się głosowanie, są kwitowane stwierdzeniem, że „wszystko było już omówione na bloku komisji”. Czym jest ten tajemniczy blok komisji? To nieformalne spotkanie radnych i władz gminy przygotowujące do sesji. Omawiane jest na nim to, co ma zostać wprowadzone pod oficjalne obrady. W takim spotkaniu nie mogą jednak brać udziału mieszkańcy, w przeciwieństwie do posiedzeń Rady Miejskiej i komisji, w których każdy może uczestniczyć.

Przez to, że duża część dyskusji nad stanowionym w gminie lokalnym prawem odbywa się za zamkniętymi drzwiami, zainteresowani mieszkańcy nie dowiadują się, nad czym konkretnie głosują radni i jakie jest ich zdanie na poszczególne tematy.

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności