Dekomunizacja. Nazwy ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa wymagają uzasadnienia

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau skierował pisma do koluszkowskiego samorządu pismo, w którym poinformował o możliwej niezgodności nazw ulic z ustawą dekomunizacyjną.

W Koluszkach zakwestionowane nazwy ulic dotyczą tzw. wyzwolenia, czyli zajęcia poszczególnych miejscowości przez Armię Czerwoną, i tzw. zwycięstwa, które odnosi się do pokonania III Rzeszy przez ZSRR oraz stworzenia Polski komunistycznej. Gminne uzasadnienia dotyczące nazw ulic zaopiniuje Instytut Pamięci Narodowej.

– W przypadku nazw "Wyzwolenia" czy "Zwycięstwa" wszystko zależy od uzasadnienia uchwały samorządu. Jeżeli odnosi się ono wprost do uczczenia Armii Czerwonej, to najprawdopodobniej takie upamiętnienie zostanie uznane za niezgodne z ustawą dekomunizacyjną – mówi Bartosz Bijak z łódzkiego IPN-u. – Nie musi to jednak oznaczać, że nazwa będzie musiała zostać zmieniona. Istnieje możliwość korekty uzasadnienia i odniesienia nazwy "Zwycięstwa" do innych wydarzeń historycznych, które nie będą kontrowersyjne – podkreśla badacz.

(red.)

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności