SKS w „Jedynce”

pilka

Od września 2018 roku dodatkowe zajęcia sportowe w ramach  Ogólnopolskiego Programu Szkolnego Klubu Sportowego będą kontynuowane w  Szkole Podstawowej nr 1 przez panią Beatę Starostę.

Program realizowany jest  od stycznia 2018 roku. Organizatorem  programu  jest Ministerstwo Sportu i Turystki oraz  Szkolny Związek  Sportowy w Łodzi.

Głównym założeniem projektu jest zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej w czasie wolnym oraz upowszechnienie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu Szkolnego Klubu Sportowego są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych formach.

Głównym celem Programu Szkolnego Klubu Sportowego  jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Cele Programu Szkolnego Klubu Sportowego to:

– stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież

– poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości

–  promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

–  zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

–  stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

–  tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży

– optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej

–  promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

O trafności  zgłoszenia szkoły do programu świadczy aktywne i liczne uczestnictwo uczniów w zajęciach. W naszej szkole projektem objęte są uczennice klas VI – VIII.

 Za realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 1 odpowiada pani Beata Starosta.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności