Bezpieczna szkoła. Spotkania z rodzicami uczniów „Dwójki”

sp2210918

18 i 19 września 2018 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 2 odbyły się spotkania rodziców uczniów klas I -III i IV – VIII, na które przybyła  funkcjonariusz z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Koluszkach, pani Marta Marczak oraz dzielnicowi pan Konrad Kaczmarek i pan Roman Wachowiec.

Podczas spotkań funkcjonariusz zwróciła rodzicom uwagę na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią, mówiła o zasadach bezpiecznej drogi dzieci do i ze szkoły. Ponadto poinformowała o zasadach właściwego wykorzystania przez uczniów multimediów  –  telefony komórkowe, bezpieczny Internet, zwracając uwagę na zapisy zawarte w Statucie Szkoły. W dalszej części spotkań funkcjonariusz omówiła sprawy związane z odpowiedzialnością rodzicielską. Rodzice zostali poinformowani również o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, interaktywnym narzędziu służącym do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na terenie miasta. Dzielnicowi podczas spotkania z rodzicami klas IV – VIII przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także zaprezentowali walizkę edukacyjną związaną z  profilaktyką narkomanii.

Źródło: SP2

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności