Burmistrz zawsze w centrum

radni

Mimo nowej kadencji Rady Miejskiej w Koluszkach nie zmieniły się zwyczaje panujące podczas sesji. Przy stole prezydialnym, i to w centralnym miejscu, siedzi burmistrz, a nie przewodnicząca rady prowadząca obrady. Rada miejska to organ uchwałodawczy, a burmistrz jest organem wykonawczym, zobligowanym do realizacji uchwał rady. Dlatego w innych miastach na salach obrad burmistrzowie czy prezydenci mają zazwyczaj wyznaczone miejsca z boku stołu prezydialnego. W gminie Koluszki podział władzy na wykonawczą i uchwałodawczą jest mało widoczny…

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności