Odprawa roczna, czyli podsumowanie działań policji powiatu łódzkiego – wschodniego

7 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, odbyła się odprawa roczna. Spotkanie miało na celu podsumowanie wyników i osiągnięć policyjnych uzyskanych przez policjantów w 2018 roku. W odprawie również wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki Włodzimierz Kalinowski oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie łódzkim wschodnim.

policja12022019

Odprawę rozpoczął meldunek złożony przez Komendanta Komisariatu Policji w Tuszynie podinsp.. Sławomira Wilenczyca do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki Włodzimierzowi Kalinowskiemu. W odprawie prócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, komendantów, naczelników i kierowników komórek organizacyjnych, policjantów i pracowników KPP Łódź-Wschód udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz służb współpracujących z policją.

Komendant insp. Krzysztof Dąbrowski, przywitał przybyłych na odprawę gości a następnie zastępca komendanta mł. insp. Marek Wojtczakowi. omówił rezultaty pracy poszczególnych pionów komendy oraz jednostek podległych jak również stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. W 2018 roku na terenie całego powiatu doszło do 1115 przestępstw, 1128 postępowań przygotowawczych. Liczba wypadków drogowych w porównaniu do 2017 r spadła, jak również stan zagrożenia w ruchu drogowym jest niższy niż w latach ubiegłych.

Kolejna prezentacja została przedstawiona przez komendanta insp. Krzysztofa Dąbrowskiego, która dotyczyła ilości podjętych interwencji, na terenie całego powiatu w 2018 roku było ich 9 226. Omówione zostały przeprowadzone ćwiczenia kryzysowe zorganizowane przez policję z udziałem ochotniczej straży pożarnej. Nie zabrakło również wyróżnienia postaw policjantów, którzy są zawsze gotowi nieść pomoc. Mundurowych, którzy swoją działalnością dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu oraz policjantów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w różnego rodzaju konkursach związanych z wiedzą i umiejętnościami policyjnymi. Podsumowując ubiegły rok nie mogło również zabraknąć podsumowania działań czworonożnych funkcjonariuszy, których w całym powiecie jest aż 3. Jeden z psów służbowych jest również wyszkolony do narkotyków, co również przyczyniło się do tego, iż w roku 2018 zostało zabezpieczonych ponad 21 kg narkotyków. Na spotkaniu zostały również poruszone dramatyczne wypadki w służbie policjantów, użycie broni oraz otrzymywane awanse i nagrody jak również odejścia i zwolnienia ze służby. Prezentacje przedstawione przez kierownictwo jednostki zakończyły się podkreśleniem ważnej roli jaką na co dzień odgrywają w naszej pracy pracownicy cywilni oraz przedstawienie pojazdów służbowych jakie posiadamy i wykorzystujemy codziennie w pracy. Ponadto Komendant insp. Krzysztof Dąbrowski odniósł się do znaczenia współpracy z władzami samorządowymi. W kierunku ich przedstawicieli skierował słowa podziękowania za przekazaną pomoc niematerialną i finansowe wsparcie dla Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Podkreślił, że w dalszym ciągu działania tutejszej policji zmierzać będą do stałej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz przeciwdziałaniu wszelkim zjawiskom patologicznym i niepożądanym.

Zaproszeni goście odnieśli się do słów swoich przedmówców podkreślając jednocześnie znaczenie służby jaką na co dzień pełnią policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. W swoich wystąpieniach złożyli podziękowania dla Kierownictwa, policjantów  i  pracowników cywilnych tut. jednostki za trud włożony w codzienną pracę i służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapewniając jednocześnie, iż nadal będą wspierać działania prowadzone przez KPP Łódź-Wschód i jednostki podległe.

Odprawę zakończył meldunek końcowy złożony ponownie przez Komandant Komisariatu Policji w Tuszynie podinsp. Sławomira Wilenczyca do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki Włodzimierzowi Kalinowskiemu.

Źródło: http://www.lodz-wschod.policja.gov.pl/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności