Mam Talent w „Jedynce”

Od kilku lat Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 proponuje  uczniom  możliwość pokazania swoich talentów  poprzez organizację konkursu ,, MAM TALENT ”. Organizatorem  konkursu jest pani Beata Starosta, Samorząd Uczniowski przy współpracy rodziców i wychowawców klas.

Od 2008 roku konkurs na trwałe wpisał się do szkolnej  tradycji i co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej, dlatego został podzielony na dwie kategorie wiekowe:  klas I – III oraz klas IV – VI.

Celem konkursu jest  integracja środowiska uczniowskiego; kształtowanie wyrażania własnych emocji; prezentacja umiejętności wokalnych, artystycznych, tanecznych, sportowych, baletowych, recytatorskich, manualnych itp.; kształtowanie pozytywnego nastawienia do innych poprzez zabawową formę rywalizacji; rozwijanie zdolności do właściwych, szybkich reakcji na określone bodźce i sytuacje; wdrażanie zasady ,,fair play” w innych dziedzinach życia.

W dniu 7 lutego 2019 roku odbyły się konkursy finałowe dla uczniów klas I – III i IV – VI. W kategorii klas I – III wystąpiło  25 uczestników .W kategorii  klas IV – VI  udział wzięło 16 uczestników wyłonionych po wstępnych  eliminacjach. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne, gry na instrumentach, sportowe,  a nawet akrobatyczne.

Konkurs prowadziła przewodnicząca szkoły – Karolina Kubat. Nad oprawą muzyczną konkursu czuwali uczniowie z klasy VIII d – Norbert Kałużyński i Jakub Płuciennik. Piękną dekorację wykonał nauczyciel plastyki pan Piotr Łyszkowicz.

Uczestnicy oceniani byli przez komisję w składzie: pani Barbara Aleksandrowicz  oraz przedstawiciele klas ósmych: Kinga Kodłubańska – zastępca przewodniczącej szkoły, Natalia Jatczak, Natalia Zimnicka. Pracę jury wspomagały: pani dyrektor Jolanta Dąbrowska, pani wicedyrektor Małgorzata Hejchman.

Jury miało ogromny problem z wybraniem  najlepszych uczestników naszego szkolnego show.

sp1-1

sp1-2

sp1-3

sp1-4

sp1-5

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W kategorii klas I – III :

I miejsce – Aleksandra Michalak klasa I a – śpiew

II miejsce – zespół taneczny z klasy I a

III miejsce – Agnieszka Drabik klasa  III a – taniec

Wyróżnienie – zespół taneczny z klasy 2 a

Podczas występu finałowego swoje umiejętności wokalne zaprezentował nauczyciel języka angielskiego – pan Tomasz Piechota, który swoim występem sprawił ogromną niespodziankę wszystkim uczestnikom.

                    

W kategorii klas IV – VI :

I miejsce – Sebastian Olczyk klasa VI b

                   Emilia Fibich klasa V c

 II miejsce – Julia Jaworska klasa V b

III miejsce – zespół instrumentalny z klasy V a

Wyróżnienie zespół wokalno – taneczny z klasy V c

Tym razem na zakończenie konkursu swoje umiejętności wokalne zaprezentował uczeń klasy VIII d – Norbert Kałużyński, sprawiając dużo radości wszystkim uczniom obecnym na konkursie.

Konkurs przebiegał w przyjaznej atmosferze, publiczność i występujący świetnie się bawili. Każdy uczestnik został nagrodzony drobnym upominkiem. Czekamy na powtórkę  i ujawnienie nowych, ciekawych talentów w przyszłym roku.

Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za liczny i aktywny udział oraz wszystkim osobom współpracującym z Samorządem Uczniowskim w zorganizowaniu konkursu.

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności