Samorządowcy na oku mieszkańców

Transmisje wideo sesji Rady Miejskiej, rejestrowanie i upublicznianie wykazów głosowań – to nowe obowiązki samorządów. Jak się z nich wywiązują władze naszej gminy i naszego powiatu?

system-rada

Od nowej kadencji samorządowej obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania i funkcjonowania niektórych organów publicznych. Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat, a także wprowadziła nowe rozwiązania, dzięki którym mieszkańcy mają możliwość większego kontrolowania wybranych radnych, członków zarządu powiatu czy burmistrza.

Przede wszystkim sesje rady miejskiej i rady powiatu są transmitowane w internecie. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach znajduje się panel „Rada Miejska”, a w nim zakładka ‚Wideo”. Strona nie jest jednak aktualna, bo ostatni wpis z zapisem wideo z sesji opublikowano 19 listopada 2018 roku. Aktualne nagrania sesji znajdują się w platformie YouTube, na kanale „Gmina Koluszki – Sesja”.  Natomiast na stronie internetowej powiatu łódzkiego wschodniego www.lodzkiwschodni.pl w zakładce „Dla mieszkańca” nie znajdziemy zapisu trans-misji sesji. Dotarliśmy do nich dopiero na stronie internetowej www.rada.lodzkiwschodni.pl. To przejrzysta witryna z wieloma informacjami na temat pracy radnych, jednak nie jest promowa-na na głównej stronie starostwa powiatowego. Gmina i powiat mają również obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań, a także zapytań i interpelacji radnych. Na stronie internetowej www.koluszki.samorzady.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) każdy mieszkaniec gminy może sprawdzić, jak głosują radni Rady Miejskiej w Koluszkach. W BIP publikowane są uchwały rady miejskiej wraz z raportami z głosowań. Interpelacje i zapytania radnych znajdują się w dedykowanej zakładce. Natomiast wykazy głosowań, interpelacje i zapytania radnych powiatowych znajdziemy na stronie  www.rada.lodzkiwschodni.pl

(jp)

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności