Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich

armirKoła gospodyń wiejskich mogą otrzymać pomoc finansową na realizację zadań statutowych. Do tej pory Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koluszkach przekazało na ten cel 30 tys. zł.

Nabór wniosków rozpoczął się 7 maja  2019 r. i potrwa do  31 października 2019 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel. Koła gospodyń wiejskich mogą otrzymać pomoc finansową m.in. na prowadzenie działalności społeczno–wychowawczej i oświatowo-kulturalnej. W 2019 roku w budżecie państwa zabezpieczono łącznie 40 mln zł na pomoc dla kół.

By sięgnąć po wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Kierownicy biur powiatowych ARiMR zapewniają wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich lub związku kół, w tym przez powołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełnomocników do spraw kół gospodyń wiejskich.

– Do tej pory przyjęliśmy 9 wniosków na łączną kwotę 30 tys. zł – mówi Mariusz Kotynia, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Koluszkach. – Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego człon-ków i wynosi: 3 tys. zł dla koła liczącego do 30 członków, 4 tys. zł, jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł, w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.Zachęcam koła do korzystania z finansowego wsparcia z budżetu państwa – dodaje.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koluszkach znajduje się przy ul. 11 Listopada 65 (tel. 44 714 67 81).

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności