Czy będą nowe linie autobusowe wokół Koluszek?

Radni Prawa i Sprawiedliwości z Koluszek złożyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o uruchomienie nowych linii autobusowych, które przebiegałyby przez naszą gminę.

autobus

Najbardziej wyczekiwaną wydaje się linia na trasie Koluszki – Budziszewice – Żelechinek. Potrzebę jej uruchomienia zgłaszali mieszkańcy. – Trwają także rozważania na temat wydłużenia tej linii do Zaosia czy Ujazdu. Bierzemy pod uwagę mieszkańców dojeżdżających do pracy do tych miejscowości oraz do stacji PKP w Zaosiu – mówi radny Rady Miejskiej w Koluszkach Dariusz Janeczek. – Linia autobusowa na tej trasie wydaję się bardzo potrzebna i jest duża szansa na jej uruchomienie – dodaje.

Druga linia autobusowa, o którą za-biegają koluszkowscy radni PiS, miałaby przebiegać na trasie Koluszki – Katarzynów – Zygmuntów – Stefanów – Długie – Wierzchy – Świny aż do Jeżowa. Trasa ta łączyłaby wiele małych miejscowości. Trudno jednak na razie oszacować zapotrzebowanie na takie połączenie autobusowe. To bowiem przewoźnicy, badając rynek, zdecydują o uruchomieniu nowych autobusów.

O opinie i poparcie dla swoich wniosków radni poprosili dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Koluszkach Pawła Lewiaka oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach Waldemara Puczyńskiego. Dyrektorzy potwierdzili zainteresowanie uczniów i ich rodziców uruchomieniem linii autobusowych na wspomnianych trasach. Zwrócili także uwagę, że dzięki ułatwieniu dojazdu do Koluszek wzrosłoby także zainteresowanie naszymi szkołami.

– Uruchomienie nowych linii autobusowych rozwiąże przynajmniej część problemów z dojazdem mieszkańców okolicznych miejscowości do urzędów, dworca PKP, lekarza, apteki, szkoły, pracy czy kina. Nie wszyscy mają przecież możliwość podróżować własnymi samochodami – mówi Mariusz Kotynia – radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. – Zakładamy możliwość kursowania autobusów co najmniej w godzinach rannych i popołudniowych. O przebiegu rozmów będziemy informować na bieżąco – dodaje radny z Koluszek

Udostępnij