Nauczyciele nagrodzeni za strajk

Prawie miesiąc trwał strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w koluszkowskich szkołach i przedszkolach. Każdy dzień nieprzystępowania do pracy oznaczał dla nich niższą pensję na koniec miesiąca. Zgodnie z prawem za czas strajku nie przysługuje bowiem wynagrodzenie. Część samorządów znalazła jednak sposób na obejście przepisów i przekazanie pracownikom oświaty rekompensaty za utracone pensje, przyznając im pieniądze w formie nagród. Tak postąpiono także w Koluszkach. Pozostałe samorządy pytają, czy jest to moralnie słuszne i zgodne z prawem.

nagrody07102019

PRZED STRAJKIEM ZAPLANOWANO NA NAGRODY 130 TYS. ZŁ, A PO STRAJKU… PONAD 550 TYS. ZŁ

Interpelację w sprawie wynagrodzeń nauczycieli za czas strajku złożył radny Rady Miejskiej w Koluszkach Michał Sudowski. Pytał w niej, ile pieniędzy z budżetów placówek oświatowych i wychowawczych w gminie Koluszki przeznaczonych na pensje dla pracowników nie zostało wydanych. „Czy pieniądze, które nie zostały wyda-ne wskutek strajku, zostały już na coś przeznaczone?” – dopytywał również radny Sudowski burmistrza Koluszek Waldemara Chałata.

Odpowiedź na interpelację radny otrzymał od skarbnika gminy Bogusławy Kubicz. Wynika z niej, że wskutek strajku w placówkach oświatowych i wychowawczych w gminie Koluszki zostało prawie 600 tys. zł. „Pieniądze nie wydane wskutek strajku pozostały w planie finansowym placówek i są do ich dyspozycji” – poinformowała skarbnik gminy.

Radny Michał Sudowski zapytał też o wysokość funduszu na nagrody nauczy-cieli obowiązującego przed strajkiem i po strajku. Okazało się, że przed strajkiem zaplanowano na nagrody 130 tys. zł, a po strajku… ponad 550 tys. zł.

Z naszych informacji wynika, że przynajmniej w części placówek oświatowych z terenu gminy Koluszki nagrody zostały już wypłacone nauczycielom, a dyrektorzy nie ukrywa-li, że są one rekompensatą za brak wynagrodzenia za czas strajku.

Tymczasem prawnicy, kuratorzy oświaty, przedstawiciele Regionalnych Izb Obrachunkowych (organów kontrolujących finanse samorządów) i Ministerstwa Finansów podkreśla-li, że refundacja wynagrodzenia pracowników za okres strajku jest bezprawna.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności