Podaruj księdzu margaretkę

W obydwu koluszkowskich parafiach działa ruch osób modlących się za kapłanów – Apostolat Margaretka.

margaretka

Ruch „Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez prof. Louise Ward przy aprobacie miejscowego biskupa. Tam też powstały pierwsze Margaretki. Jako logo ruchu wybrana została margaretka, czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę i posiada głęboką symbolikę. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które są zobowiązane do modlitwy za konkretnego kapłana, każda z osób w jednym z siedmiu dni tygodnia.

W Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. – Każdy „płatek” może modlić się w sposób, który najlepiej mu odpowiada. Każdy człowiek jest niepowtarzalny. Każdy liść z drzewa jest wyjątkowy, każdy płatek śniegu, kropla wody, ziarnko piasku są wyjątkowe. Więc każdy znajdzie unikalny sposób. Bóg nie tworzy kopii. Różnorodność jest chwałą Ojca – mówiła założycielka ruchu prof. Louise Ward.

W Polsce pierwsze Margaretki powstały w 1998 roku. Od lat Apostolat Margaretka funkcjonuje w Koluszkach, w parafiach pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Koordynatorką akcji w tej pierwszej parafii jest pani Zofia Wilk.

– Księża byli różni i są różni, ale jedną cechę mają wspólną: pozostają ludźmi, zawsze narażonymi na upadki. Słabi jak wszyscy, a obarczani zadaniami jak mało kto. Każdego z nich trzeba otoczyć modlitwą – przyznaje pani Zofia.

W tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne członkowie ruchu spotkali się w Sanktuarium w Niepokalanowie. – Jesteście dla Kościoła bardzo ważni – mówił biskup Piotr Jarecki do zebranych. – Modlicie się za kapłanów. Robicie to w rzeczywistości powszechnej, nieraz nieobiektywnej krytyki duchowieństwa. Nie chcemy się wybielać, bo jesteśmy tylko ludźmi i tak jak ludzie upadamy. Dlatego nie możemy poprzestać na krytyce, potrzebujemy też modlitwy. A nawet przede wszystkim modlitwy – podkreślił.

Zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolatu Margaretka jest otrzymanie blankietu z proponowanym tekstem modlitwy za kapłana. Dokument można zamówić lub samodzielnie wydrukować na stronie internetowej www.apostolatmargaretka.pl. Osoba tworząca Margaretkę powinna znaleźć siedem osób, skontaktować się z wybranym księdzem i wysłać zgłoszenie na adres: opiekun@apostolatmargaretka.pl.

(jp)

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności