Sławomir Sokołowski na etacie w urzędzie

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomir Sokołowski, wybrany z list „Razem dla Gminy” (tak samo jak burmistrz Koluszek Waldemar Chałat), został zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Od 1 lutego br. pracuje tam na stanowisku pomoc administracyjna, na które nie było ogłoszonego konkursu.

sokolowski

Łączne miesięczne wynagrodzenie Sławomira Sokołowskiego (w środku) ze wszystkich źródeł to więc prawie 7 tys. zł.

Do obowiązków Sławomira Sokołowskiego należy m.in. ocena zdarzeń oraz przekazywanie zgłoszeń Biura Inżyniera Gminy o zdarzeniach nagłych, awariach lub szkodach w infrastrukturze do właściwych służb i instytucji, kontrolowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie łagodzenia negatywnych skutków zimy, nadzór nad właściwym funkcjonowaniem monitoringu miasta, koordynowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Biurze Inżyniera Gminy.

Pensja Sławomira Sokołowskiego z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Koluszkach składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2700 zł miesięcznie oraz dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Łącznie daje to więc 3240 zł miesięcznie.

Od 8 lutego br. Sławomir Sokołowski jest także członkiem zarządu Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Został zatrudniony na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. „Poszerzenie składu zarządu spółki wynika z jej potrzeb. W szczególności dotyczy wzmocnienia jej obecnego składu o człowieka posiadającego wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowca oraz przedsiębiorcę – tłumaczy Tadeusz Marciniak, przewodniczący rady nadzorczej KPGK, spółki, w której gmina Koluszki ma 100 proc. udziałów. – Należy podkreślić, że pan Sławomir Sokołowski piastował stanowisko prezesa zarządu spółki kapitałowej Centrali Nasiennej sp. z o. o., tym samym doskonale, płynnie i bezproblemowo gwarantował wkomponowanie się w prace zarządu KPGK. Nabyta umiejętność czytania sprawozdań finansowych ze zrozumieniem przekonuje rade nadzorczą spółki o słuszności wyboru”. Miesięczne wynagrodzenie Sławomira Sokołowskiego z tytułu bycia członkiem zarządu spółki komunalnej wynosi 2129,93 zł brutto.

Natomiast jako przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomir Sokołowski otrzymuje dietę w formie ryczałtu w wysokości 1717 zł i dietę za udział w każdej sesji w wysokości 394 zł. Z tytułu pełnienia funkcji w samorządzie razem dostaje więc co miesiąc co najmniej 2111 zł (jeśli w miesiącu odbywa się jedna sesja; jeśli sesji jest więcej, dieta też jest odpowiednio wyższa).
Łączne miesięczne wynagrodzenie Sławomira Sokołowskiego ze wszystkich źródeł to więc prawie 7 tys. zł.

(an)

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności