Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

5c6fcce0e4186_o_full

W Koluszkach działa Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Znajdą tam wsparcie mieszkańcy całego powiatu łódzkiego wschodniego. Nieodpłatna pomoc świadczona jest pokrzywdzonym przestępstwem lub członkom ich rodzin, a także świadkom przestępstw, w tym młodzieży i dzieciom.

Do punktu pomocy mogą zgłaszać się m.in. ofiary przemocy fizycznej i psychicznej, w tym domowej, przestępstw na tle seksualnym, wypadków drogowych, kradzieży, oszustw, lichwy, np. pożyczkobiorcy „chwilówek”, pozbawienia alimentów i innych przestępstw. Otrzymają tam kompleksową pomoc świadczoną przez wysoko wykwalifikowanych radców prawnych, adwokatów, psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych, a także osoby pierwszego kontaktu. Możliwe jest także wsparcie mediatora, który pomoże rozwiązać konflikty. Poszkodowani przestępstwem mogą również otrzymać pomoc materialną dostosowaną do konkretnych potrzeb w postaci m.in. pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw, kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach, kosztów czasowego zakwaterowania, bonów żywnościowych, odzieży, środków czystości, a nawet kosztów kursów doszkalających.

Pierwszym etapem jest rozmowa z osobą pierwszego kontaktu, która pomaga wypełnić wniosek i kieruje do specjalisty. Na początku proponowana jest to pomoc prawnika lub psychologa albo psychiatry, a w dalszej kolejności pomoc finansowa.

Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, które powstały na terenie całego kraju, współfinansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. M.in. z podatków z hazardu czy z nawiązek płaconych przez pijanych kierowców gromadzone są środki, które potem wykorzystywane są do tego, aby wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwami. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koluszkach znajduje się przy ul. 11 Listopada 41 lok. 4 (I piętro), tel. 533 328 193 (najlepiej najpierw zadzwonić i umówić się na spotkanie).

(red.)

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności