Wsparcie od wojewody i marszałka

straz-06052020

Od początku pandemii SARS Cov-2 strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach wspierają działania służb i instytucji mające na celu zwalczanie zagrożenia związanego z koronawirusem. W zakresie wsparcia działań wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego związanego z przeciwdziałaniem temu zagrożeniu w pierwszych dniach maja 2020 roku odebrano preparaty do dezynfekcji przygotowane do przekazania  publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym tj. żłobkom, przedszkolom a także szkołom z oddziałami przedszkolnymi. Do tych placówek
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego rozwieziono prawie 2000 litrów środków dezynfekcyjnych.

Ponadto marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przekazał po raz kolejny dla najbardziej potrzebujących osób z terenu powiatu łódzkiego wschodniego następną partię 3000 szt. maseczek ochronnych.  Zostały one przekazane przez tut. Komendę Państwowej Straży Pożarnej wytypowanym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych i rozdystrybuowano je wśród społeczności lokalnej.

Źródło: KP PSP Łódź Wschód

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności